Mô hình số độ cao là mô hình biểu diễn bằng số sự biến thiên liên tục của độ cao bề mặt địa hình. Hiện nay, có 4 loại mô hình độ cao miễn phí sau:

1

SRTM

 • Loại: DEM (Digital Elevation Model)
 • Thuộc tổ chức: NASA
 • Thời gian cập nhật toàn cầu: 11 tháng
 • Độ phân giải: 30m toàn cầu
 • Download: USGS
2

ASTER

 • Loại: DEM (Digital Elevation Model)
 • Thuộc tổ chức: NASA và Nhật
 • Thời gian cập nhật toàn cầu: NA
 • Độ phân giải: 90m toàn cầu và 30m tại Mỹ
 • Download: USGS
3

ALOS

 • Loại: DSM (Digital Surface Model)
 • Thuộc tổ chức: JAXA Nhật
 • Thời gian cập nhật toàn cầu: NA
 • Độ phân giải: 30m
 • Download: JAXA
4

LIDAR

 • Loại: Lidar (Light Detection and Ranging)
 • Thuộc tổ chức: LIDAR Data Online
 • Thời gian cập nhật toàn cầu: mostly Europe, North and South America and Africa
 • Độ phân giải: NA
 • Download: JAXA

tổng hợp từ GIS Geography 

Hiện nay công ty VidaGIS cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các dữ liệu DEM, DSM, Lidar như trên, ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp DEM và DSM độ phân giải cao đến 6m và 1m. Xem thêm