Hệ thống WDMS phát triển bởi VidaGIS và đối tác DanWater – Đan mạch đã được triển khai tại Seramban – Malaysia và Đan mạch.

Hệ thống WDMS cho phép công ty cấp nước nâng cấp khả năng quản lý đường ống, liên hệ được thông tin từ CSDL khách hàng và hóa đơn với CSDL GIS, cũng như liên kết với các hệ thống tính toán thủy lực và SCADA, từ đó có một chiến lược giảm thất thóat cụ thể và khoa học. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm, hoạt động, khảo sát nhiều năm của các chuyên gia cấp nước Đan mạch.

Hệ thống WDMS của chúng tôi là một hệ thống mở, cho phép liên kết với các hệ thống khác sẳn có của công ty cấp nước như hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống hóa đơn, hệ thống SCADA…chuyên gia của VidaGIS và DanWater có thể phân tích và kết nối các CSDL với nhau một cách dễ dàng.

Toàn bộ hệ thống WDMS được thực hiện trên một nền CSDL GIS thống nhất, như vậy toàn bộ thông tin về: đường ống, khách hàng, đồng hồ, rò rỉ, hóa đơn… được tạo ra và quản lý trên nền một CSDL GIS thống nhất, đảm bảo cho việc quản lý thông tin một cách khoa học, không bị trùng lắp, lợi dụng tối đa khả năng quản lý và phân tích thông tin không gian của GIS cho mục đích của công ty cấp nước.

Các thành phần cơ bản của WDMS

 • Cơ sở dữ liệu tích hợp GIS
 • Leakage Auditing-Pressure Management (LA-PM) Pipe Registration (PR)
 • Meter & Bill Management (MBM)
 • General Analysis Thematic Layer (GATL)
 • General Function (GF)
 • Burst Management (BM)
 • Rehabilitation Planning (RP)
 • Customer Service (CS)
 • Administration (AD)
 • Report Management (RM)

CSDL tích hợp

Bao gồm CSDL GIS nền, các dữ liệu không gian và thuộc tính của hệ thống cấp nước như:

 • Thông tin đường ống
 • Thông tin rò rỉ
 • Thông tin về các đồng hồ áp lực, dòng chảy, các trạm bơm
 • Thông tin về các vùng rò rỉ, áp lực, phục vụ
 • Thông tin về khách hàng

Các thông tin liên quan khác như mật độ dân cư, công trình xây dựng: nhà cửa, đường giao thông v.v… tại vùng hệ thống cấp nước đi qua. Đây là một CSDL lớn được xây dựng trên cơ sở các công nghệ:

 • Công nghệ GIS của ESRI
 • Công nghệ quản lý CSDL quan hệ của Oracle, MS. SQL Server
 • Công nghệ lưu trữ, quản lý, versioning của ESRI

Bản đồ thông tin tiêu thụ nước của khách hàng

Hệ thống kiểm soát thất thoát và áp suất (Leakage Auditing-Pressure Management (LA-PM))

Chống rò rỉ là một vấn đề lớn trong cấp nước. Giải pháp mà WDMS cho phép báo cáo, quản lý, theo dõi, tính toán và dự báo được các điểm, các khu vực rò rỉ, lên kế hoạch sửa chữa các điểm rò rỉ. Sau khi xác định được vị trí rò rỉ và cập nhật vào CSDL.

Hệ thống cho phép tìm kiếm chính xác vị trí rò rỉ theo các điều kiện khác nhau: theo vùng, theo thời gian, theo mức độ nghiêm trọng v.v… và hiển thị chúng cùng các thông tin liên quan khác. Hệ thống cho phép người quản lý cùng một lúc có nhiều thông tin để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý đúng đắn, tiết kiệm và hiệu quả.

Giao diện kiểm soát thất thoát nước theo DMA và DMZ

Hệ thống đăng ký đường ống (Pipe registration – PR)

Hệ thống đăng ký đường ống là một hệ thống GIS quản lý, lưu trữ và phân tích một khối lượng thông tin đồ sộ về mạng lưới cấp nước như loại ống, kích thước, chất liệu, ngày lắp đặt, giá cả, người lắp đặt v.v… đồng thời cập nhật liên tục thông tin về lưu lượng dòng chảy, áp suất dòng chảy. Các thông tin xử lý cùng với các thông tin liên quan khác có trong CSDL như địa hình, đường giao thông, mật độ dân cư v.v…

Hệ thống cho phép người quản lý tìm kiếm các điểm cuối của đường ống, tính toán đường ống dịch vụ, nội suy các mạng lưới độc lập, kiểm tra tính chính xác của thông tin khi nhập vào v.v… Ngoài ra còn cho phép kiểm tra tình trạng của đường ống theo các điều kiện khác nhau: theo vùng, theo chủng loại, theo thời gian lắp đặt, theo tần suất rò rỉ v.v… để từ đó lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, thay thế một cách hợp lý, kịp thời.

Bảng cân bằng nước IWA theo từng khu vực

Hệ thống quản lý đồng hồ và hóa đơn Meter & Bill Management (MBM)

Hệ thống quản lý đồng hồ và hóa đơn khách hàng quản lý các thông tin liên quan tới khách hàng như: thông tin cá nhân, khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng, điểm cung cấp nước, CSDL về đồng hồ nước v.v… Hệ thống này được nối với hệ thống tính hoá đơn cho khách hàng (billing system).

Kết nối với hệ thống SCADA

Hệ thống lập kế hoạch nâng cấp, bảo dưỡng đường ống (Rehabilitation Planning – RP)

Đây là một hệ thống cho phép các chuyên gia cấp nước lên kế hoạch phát triển mạng lưới dựa trên các nhu cầu thực tế của địa phương

Chỉ số thất thoát NRW theo từng khu vực DMZ

Hệ thống quản lý các điểm rò rỉ và sự cố (Burst Management – BM)

Hệ thống cho phép lưu toàn bộ thông tin lịch sử các điểm rò rỉ, bục, nổ đường ống… Hệ thống cho phép thực hiện một lọat các phép phân tích không gian trả lời các câu hỏi quản lý như:

 • Loại đường ống nào hay bị nổ nhất?
 • Đơn vị thi công lắp đặt đường ống nào có chất lượng tốt/tồi nhất? Đoạn đường ống nào cần phải thay thế ngay?

Phân tích mối liên quan giữa nổ đường ống và chất liệu đường ống

Phân tích tương quan giữa lượng nước tiêu thụ và áp suất của một DMZ

Phân tích mối liên quan giữa tần suất rò rỉ trên km và đường kính đường ống

Trình bày tỷ lệ thất thoát nước trên bản đồ

Trình bày các điểm thất thoát

Dịch vụ khách hàng (Customer Service – CS)

Hệ thống cung cấp một kênh thông tin trao đổi giữa khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ, bất cứ có thông tin nào về các điểm rò rỉ, khách hàng có thể gọi điện thoại, hệ thống sẽ ghi nhận những thông tin và lưu vào CSDL

Các vấn đề về sự cố sẽ được phân loại, và hệ thống có thể đưa ra các bản đồ hay biểu đồ thống kê sự phân loại:

Quản trị – (Administration – AD)

 • Cho phép khai báo các account được phép truy nhập và sử dụng hệ thống, phân quyền đến các module Thay đổi định dạng các bản đồ hiển thị ở các module
 • Chỉnh sửa danh mục các bảng hệ thống, các bảng Category
 • Chỉnh sửa ngôn ngữ hiển thị trên giao diện.

Báo cáo (Report Management – RM)

 • Các báo cáo dưới dạng .pdf hoặc excel
 • Các báo cáo dạng pdf được tự động kết xuất ra hàng ngày theo lịch đã đặt trước.

Báo cáo chỉ số NRW theo từng DMZ

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.