Phòng thí nghiệm của Đại học Vermont đã sử dụng phân tích không gian để đánh giá sự thay đổi tán cây của thành phố Philadelphia giữa năm 2008 và 2018.

Tán cây đô thị được định nghĩa là lớp lá, cành và thân cây mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và môi trường cho cư dân. Vỏ cây có nhiều lợi ích như giảm nhiệt độ môi trường, loại bỏ carbon dioxide trong không khí, giảm dòng chảy mưa, hấp thụ chất ô nhiễm và mang lại lợi ích cho sức khỏe, xã hội và tinh thần.

Các  giao thức Đánh giá tán cây đô thị (UTC) của USDA đã được sử dụng để phân tích tán cây đô thị ở Philadelphia. Các giao thức này được phát triển vào năm 2006 cho một nghiên cứu về tán cây đô thị ở Baltimore, Maryland. Các giao thức này liên quan đến việc đánh giá độ che phủ của đất và tán cây được phát triển thông qua dữ liệu thu được từ ảnh hàng không, LiDAR và các bộ dữ liệu GIS khác. Những phát hiện và một bản tóm tắt về phân tích GIS được sử dụng đã được trình bày trong một báo cáo về tán cây đô thị của  Philadelphia.

Bằng cách trích  xuất dữ liệu từ LiDAR và ảnh hàng không, các nhà phân tích đã có thể tạo ra các bộ dữ liệu GIS che phủ cây độ phân giải cao.

Theo cáo cáo “Từ một cây bóng mát trên phố Church ở Quảng trường Franklin đến một khu rừng lõi trong công viên Pennypack, mọi cây trong thành phố đều được tính đến.”

Nghiên cứu cho thấy từ năm 2008 đến 2018, thành phố đã mất 6% tán cây, tổng cộng là 1.095 mẫu Anh, tương đương với 1.000 sân bóng đá. Nguyên nhân của việc suy giảm này  có thể do phá bỏ cây để xây dựng.

Dữ liệu không gian địa lý được trích xuất trong nghiên cứu cũng được sử dụng để xác định các khu vực thực vật có khả năng được trồng để tăng tán cây.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.