Chuyên gia phân tích của ESRI – Chris Olsen đã sử dụng các bản đồ của hãng này để tạo ra một loạt các giao diện bản đồ lịch sử thú vị cho Toronto, Cleveland và Pittsburgh. Các bản đồ bao gồm chức năng mốc thời gian cho phép người dùng xem bản đồ của từng thành phố qua nhiều thập kỷ. Olsen tiến hành tạo trình xem bản đồ bằng cách tham khảo địa lý, sau đó ghép các mảnh bản đồ lại với nhau. Mỗi bản đồ được gắn thẻ để người dùng có thể chuyển lệnh giữa các địa điểm giống nhau trong các tệp khác nhau.

Bản đồ lịch sử Toronto

Bản đồ lịch sử Toronto

Bản đồ lịch sử Toronto trình bày các bản đồ của thủ phủ Canada. Bản đồ sớm nhất là Atlas Boulton 1858 của thành phố Toronto. Bản đồ cho phép khám phá bản đồ bảo hiểm tai nạn cháy của Goad từ năm 1880, 1889, 1913, 1924 và các bản đồ từ năm 1818, 1842 cùng các ảnh chụp trên không từ năm 1947.

Bản đồ lịch sử Cleveland

Bản đồ Cleveland

Bản đồ Cleveland bao gồm một số bản đồ từ Bộ sưu tập thư viện công cộng Cleveland. Trong đó, nổi bật có bản đồ Haris Blackmore năm 1852. Người dùng có thể xem các bản đồ Cleveland từ năm 1874, 1881, 1898, 1912 và 1920.

Bản đồ lịch sử Pittsburgh

Bản đồ Pittsburgh

Bản đồ Pittsburgh gồm một loạt bản đồ của Pittsburgh có niên đại từ năm 1835. Bản đồ cũng bao gồm các bản đồ ảnh lịch sử trên không từ năm 1939, 1957 và 2005.

Các điểm đánh dấu trên bản đồ cho phép người dùng tìm hiểu thêm về các cột mốc lịch sử của thành phố bằng cách sử dụng dữ liệu từ Cơ quan đăng ký địa danh lịch sử quốc gia, Tổ chức lịch sử và địa danh Pittsburgh.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.