VUC 2012 được tổ chức vào ngày 5/7/2012 tại khách sạn REX. 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Bài phát biểu của ông Wichai Saenghirunwattana – Tổng Giám đốc, ESRI Việt Nam

Ông Wuttiboon Faamnuaypol – Phó Tổng giám đốc, ESRI Việt Nam

Gian hàng của VIDAGIS Co.,Ltd