Từ ngày 06 đến 11 tháng 02 năm 2012, Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS đã tổ chức khóa học “GIS và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho ngành cấp nước” tại công ty cổ phần cấp nước Gia Định. Thành phần tham gia gồm có các cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần cấp nước Gia Định. Khóa học vừa qua đã cung cấp cho các cán bộ kiến thức cơ bản về GIS, các thao tác nghiệp vụ liên quan đến GIS như chuyển đổi dữ liệu từ định dạng AutoCAD sang định dạng Geodatabase , chuyển đổi hệ tọa độ VN2000 sang WGS 84, thông qua sự hỗ trợ của phần mềm GIS.

Với nội dụng cơ bản:

GIS nâng cao cho ngành cấp nước

 • Khái niệm và nguyên lý cơ bản về GIS và GPS
 • Giới thiệu cơ bản để lập bản đồ, toạ độ
 • Chuyển đổi cơ sở dữ liệu CAD sang GIS
 • Biên tập dữ liệu mạng lưới đường ống cấp nước
 • Biên tập và cập nhật thông tin dữ liệu điểm đấu nối, điểm chi tiếtBiên tập và cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng

Hướng dẫn sử dụng GPS trong ngành cấp nước

 • Lý thuyết cơ bản về GPS, các phương pháp định vị GPS
 • Dùng GPS để thu thập dữ liệu
 • Nhập dữ liệu từ GPS vào ArcGIS

Ứng dụng GoogleEarth cho ngành cấp nước

 • Giới thiệu về phần mềm GE, cài đặt phần mềm
 • Chuyển đổi dữ liệu định dạng MDB và SHP sang KML
 • Hiển thị và trình bày dữ liệu mạng lưới cấp nước trên GoogleEarth

Sử dụng phần mềm ArcExplore hiển thị các bản đồ chuyên đề về mạng lưới cấp nước

 • Giới thiệu về phần mềm ArcExplorer, cài đặt phần mềm
 • Các định dạng dữ liệu sử dụng trên ArcExplorer
 • Hiển thị dữ liệu mạng lưới tài sản cấp nước trên ArcExplorer
 • Tìm kiếm truy vấn dữ liệu trên ArcExplorer

Các cán bộ tham dự khóa học đã sử dụng dữ liệu thực tế sẵn có của đơn vị để thực hành với các bài tập do VidaGIS cung cấp. Khóa học này đã thực hành và ứng dụng thực tế các khái niệm và cách sử dụng GIS, cụ thể là ArcGIS, và GPS, nhấn mạnh vào lĩnh vực quản lý tài sản mạng lưới cấp nước. Khóa học đã kết thúc tốt đẹp sau thời gian 06 ngày trong sự học tập miệt mài của các học viên cùng với sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giảng viên Công ty VidaGIS.

Một số hình ảnh khóa đào tạo:

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com