Quy hoạch đô thị là một bài toán mang tính nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị, nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh trong quá trình đô thị hóa, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, và hướng tới sự phát triển bền vững.

Các không gian đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đô thị cần được quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế – xã hội – môi trường. Để xây dựng thành công bài toán quy hoạch đô thị các nhà hoạch định yêu cầu một công cụ tổng thể và thuận tiện trong việc quy hoạch đô thị, dựa vào các số liệu thực tế thu thập được. Ngày nay, các nhà hoạch định trên thế giới sử dụng GIS và các công cụ của nó như một công cụ chính hỗ trợ cho việc ra quyết định của họ.

Chương trình học GIS cho quy hoạch đô thị được sử dụng như một nền tảng để giúp các nhà hoạch định đạt được mục tiêu của việc nâng cao chất lượng của việc hoạch định đô thị trong tổng thể các vấn đề của cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chương trình có thể cung cấp lập kế hoạch cần thiết trên nền tảng trực quan, mô hình hóa, phân tích, và kết hợp các yếu tố liên quan.

Giảng viên

 • Giảng viên của công ty VidaGIS đã đuợc đào tạo tại công ty ESRI, và đã đuợc cấp chứng chỉ ESRI Authorized Instructor có giá trị trên toàn thế giới.
 • Toàn bộ phuơng tiện giảng dạy trong lớp này đều theo chuẩn của ESRI.

Đối tượng học

 • Khóa học trang bị kiến thức cho những người cần quản lý và thực hiện bài toán quy hoạch đô thị

Các kỹ năng cần đạt được

 • Xây dựng cơ sở dữ GIS liệu phục vụ cho bài toán quy hoạch
 • Các phương pháp cập nhật dữ liệu và làm mới dữ liệu
 • Phân tích không gian với công cụ Spatial Analyst: dữ liệu Vector, Raster
 • Sử dụng dữ liệu GIS để xác định các thửa đất trong khu vực để xây dựng một khu dân cư mới.
 • Sử dụng các công cụ GIS để đánh giá so sánh và phân tích mật độ dân cư và các khu công nghiệp để xác định bài toán giảm tải cho các khu đô thị gần các khu công nghiệp
 • Định hướng phát triển đô thị theo thời gian, vạch các đường xu hướng phát triển của các khu dân cư theo thời gian thực.
 • Xác định nguy cơ ô nhiễm môi trường dựa vào mật độ dân cư ở các khu đo thị và vạch ra các xu hướng giảm tải dân cư trong khu vực bị ô nhiễm.
 • So sánh mật độ dân cư với mật độ các khu vui chơi giải trí, tiến hành duy trì và phát triển các khu vui chơi giải trí.
 • Xây dựng mô hình cảnh quan 3 chiều đô thị

Các bài học chính

 • Các khái niệm về GIS, giới thiệu về GIS cho quy hoạch đô thị, các bài toán quy hoạch đô thị thực tế
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho quy hoạch đô thị: mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian, tổ chức lưu trữ dữ liệu GIS
 • Các công cụ GIS cho quy hoạch đô thị:
  • Phân tích không gian
  • Phân tích mạng lưới
  • Phân tích không gian 3 chiều
 • Giới thiệu phần mềm GIS server trong việc quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu quy hoạch
 • Ứng dụng phần mềm GIS cho thiết bị cầm tay trong việc thu thập và cập nhật dữ liệu ngoài thực địa
 • Sử dụng thiết bị định vị vệ tinh trong việc cập nhật và thu thập số liệu quy hoạch theo thời gian thực
 • Kết xuât kết quả quy hoạch dưới dạng các bản đồ trực tuyến.
 • Kết xuất các bản vẽ và các báo cáo biểu đồ trong việc quy hoạch đô thị

Thời gian khoá học: 5 ngày

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com