Từ ngày 07 đến 25 tháng 11 năm 2011, Công ty TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS kết hợp với FORMIS – Dự án “phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm Nghiệp” đã tổ chức khóa học GIS cơ bản và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh. Thành phần tham gia gồm có các cán bộ của các ban Quản lý rừng phòng hộ, phòng Tài nguyên, các công ty khảo sát và thiết kế rừng….Khóa học vừa qua đã cung cấp cho các cán bộ kiến thức cơ bản về GIS, các thao tác nghiệp vụ liên quan đến GIS như thành lập bản đồ chuyên đề thông qua sự hỗ trợ của phần mềm GIS. Với nội dụng cơ bản:Các khái niệm cơ bản của GIS và GPS- Khái niệm và nguyên lý cơ bản về GIS và GPS- Giới thiệu cơ bản để lập bản đồ, toạ độ, phép chiếu bản đồ thường được sử dụng tại Việt Nam

VidaGIS đào tạo thực hành về GIS và GPS

VidaGIS đào tạo thực hành về GIS và GPS

Hệ thống thông tin địa lý

  • Sử dụng phần mềm MapInfo để quản lý, cập nhật, xây dựng các bản đồ chuyên đề khác nhau
  • Nhập và biên tập dữ liệu
  • Công cụ phân tích dữ liệu

Hệ thống định vị toàn cầu

  • Cài đặt GPS
  • Dùng GPS để thu thập dữ liệu
  • Nhập dữ liệu từ GPS vào MapInfo

Các cán bộ tham dự khóa học đã sử dụng dữ liệu thực tế sẵn có của đơn vị để thành lập các bản đồ chuyên đề như bản đồ về rừng: phân loại rừng, hiện trạng rừng…

Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn đi thực địa cho việc thu thập dữ liệu bằng máy GPS, các thao tác thu nhận và chuyển đổi dữ liệu vào máy tính, kết hợp với dữ liệu thống kê để có được cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề. Khóa học này đã thực hành và ứng dụng thực tế các khái niệm và cách sử dụng GIS, cụ thể là MapInfo, và GPS, nhấn mạnh vào lĩnh vực lâm nghiệp.

Khóa học đã kết thúc tốt đẹp sau thời gian 05 ngày cho mỗi tỉnh, trong sự học tập miệt mài của các học viên cùng với sự giảng dạy nhiệt tình của đội ngũ giảng viên Công ty VidaGIS.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com