Một đội ngũ kỹ thuật của Brisbane City Council (BCC) xây dựng hai ứng dụng bản đồ trực tuyến dựa vào nền tảng của công nghệ điện toán đám mây Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) và GIS: web bản đồ nội bộ Flood Common Operational Picture (COP) dành cho chính quyền và web bản đồ BBC Flood Map dành cho cộng đồng dân cư. Hai ứng dụng này đóng vai trò thiết yếu giúp chính phủ và lực lượng cứu hộ đương đầu với đợt lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở Brisbane, Úc vào tháng 1 vừa qua.COP đã cung cấp những thông tin thiết yếu (những khu vực bị ngập, đỉnh lũ, vị trí của đường và cầu bị ngập) cho các nhà hoạch định chính sách của thành phố để giúp họ phối hợp với đội cứu hộ ứng phó với thiên tai.

Người sử dụng BCC Flood Map có thể thấy được địa điểm dự kiến lũ ​​sẽ tràn qua, mô hình đỉnh lũ, tìm vị trí của các trung tâm sơ tán (và số giường có sẵn), và nhận được tin tức mới về thiên tai.

Ứng dụng này cũng đã khắc phục được những nhược điểm của ứng dụng bản đồ trước đây. Trên thực tế, ban đầu, bản đồ trên trang web BCC được sử dụng bởi cơ quan chính phủ nhanh chóng bị qua tải bởi nhu cập truy xuất thông tin tăng một cách nhanh chóng khi tin về bản đồ lũ lụt xuất hiện qua các kênh truyền thông. Bằng cách sử dụng Amazon EC2, hệ thống có thể tự động tăng giảm cấu hình phần cứng và mạng nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin một cách tối ưu nhất. Và với cấu trúc hai hệ thống website riêng biệt được tạo ra cho từng ứng dụng mạng nên chính phủ và người dân nên hệ thống sẽ không bị cạnh tranh về tài nguyên.

Khi mực nước lũ tiếp tục tăng, website sẽ lập tức cập nhật thêm các lớp thông tin bản đồ về hoạt động ứng cứu mới.Lớp kế hoạch (Planning layer) như các lĩnh vực hoạt động và địa chỉ về xử lý rác thải khẩn cấp sẽ được thiết lập. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng điên thoại di động, một web bản đồ đã được tạo ra nhờ vào dich vụ liên quan tới lũ của GIS Server và Bing Basemap, nó cho phép người sử dụng iPhone, iPad, and Windows Phone có thể xem các nội dung tương tự. Bạn có thể xem thêm các thông tin chi tiết ở địa chỉ http://www.qldra.org.au.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com