MIKE URBAN là phần mềm lập mô hình nước đô thị, khả dụng, độ linh hoạt cao, tính mở, được tích hợp với hệ thống GIS, sử dụng mô hình tính toán hiệu quả ổn định và tin cậy về khoa học. MIKE URBAN có thể tính toán và mô phỏng toàn bộ mạng lưới nước trong thành phố bao gồm hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa và nước thải trong một hệ thống thoát thải gộp hoặc riêng biệt.

Dưới đây là danh sách một số ứng dụng điển hình của phần mềm MIKE URBAN:

Lập mô hình Hệ thống thoát nước:

 • Lập mô hình hệ thống thoát nước thải và nước mưa.
 • Quản lý hệ thống nước thải.
 • Lập kế hoạch tổng thể thoát nước.
 • Dự báo ngập lụt cục bộ (vị trí ngập và mức độ ngập).
 • Phân tích hệ thống thoát thải gộp (SCOs) và hệ thống riêng biệt (SSOs).
 • Đánh giá được khả năng tải chịu của hệ thống cống và những điểm bị tắc nghẽn Ước tính lượng vận chuyển bùn cát và bồi lắng trong hệ thống cống. Phân tích chất lượng nước và các vấn đề bùn cát
 • Tối ưu hoá và thiết kế các giải pháp vận hành theo thời gian thực (Real-Time Control Solution)
 • Lập mô hình theo thời gian thực (RTC Model) nhúng trong các giải pháp vận hành theo thời gian thực (RTC Solution)

Lập mô hình Hệ thống cấp nước:

 • Quản lý áp lực nước và áp lực khu vực
 • Ước tính nhu cầu nước tại nút cấp
 • Phân tích lưu lượng dòng chảy và áp lực trong đường ống dành cho cứu hoả Dự báo tuổi của nước và hàm lượng clo trong ống
 • Dự báo sự lan truyền và xác định vị trí của các chất ô nhiễm có trong nước Lập kế hoạch dự phòng và đánh giá rủi ro
 • Lập quy mô và tính toán kích thước hồ chứa, bể chứa

MIKE URBAN bao gồm các thành phần:

Mike Urban được xây dựng trên nền tảng phát triển của ESRI ArcObjects có nghĩa là cùng cách lưu trữ dữ liệu, xử lý, các quá trình và phương pháp trực quan giống như các công cụ của ArcGIS. Dữ liệu MIKE URBAN được lưu trong định dạng Geodatabase chuẩn dễ dàng truy xuất đầy đủ với bộ công cụ ArcGIS của ESRI. MIKE URBAN cho phép bạn phát triển cả mô hình hệ thống cấp nước và mô hình hệ thống thoát nước trong cùng một dữ liệu tích hợp GIS. Bạn có thể mua một sản phẩm, cài đặt trên một giao diện đồ họa duy nhất cho tất cả các mô hình nước mưa, nước thải, các mô hình nước bạn cần và tất cả các mô hình có thể chuyển đối tương tác với nhau.

Hệ thống thoát nước (Collection System):

Hệ thống thoát nước dựa trên 2 lõi tính toán lập mô hình là MOUSE-HD và SWMM5. Gồm có các Module con:

Module của hệ thống thoát nước bao gồm ArcMap, Mike Urban, Geodatabase

Module của hệ thống thoát nước bao gồm ArcMap, Mike Urban, Geodatabase

 • CS – PipeFlow: Mô phỏng dòng chảy không ổn định trong ống và kênh dẫn.
 • CS – Control: được xem là có khả năng vận hành giám sát theo thời gian thực các đập tràn, cửa xả, máy bơm…Nó cho phép mô tả hoạt động của các thiết bị điều khiển và đưa ra lô gic rõ ràng về cách thức vận hành của thiết bị điều khiển.
 • CS – Rainfall-Runoff: Mô phỏng lượng mưa – dòng chảy theo thời gian trong khu vực, theo sóng động lực, hồ chứa tuyến tính…
 • CS – Pollution Transport: Mô phỏng sự lan truyền và khuếch tán các chất ô nhiễm trong đó có cả bùn cát. Bao gồm cả lập mô hình chất lượng nước khi lập mô hình lan truyền các chất ô nhiễm từ nước mặt xuống hệ thống thải.
 • CS – Biological Processes: Mô phỏng chất hoá học và tiến trình sinh học của hệ thống bị ô nhiễm hoặc hệ thống gộp

Hệ thống cấp nước (Water Distribution):

Các thành phần của hệ thống WD được dựa trên sự mở rộng cao cấp của DHI đối với lõi tính toán chuẩn EPANET và lõi mô phỏng dòng chảy chậm WH của DHI. Các thành phần cơ bản của hệ thống WD:

 • Mô phỏng dòng chảy đều
 • Mô phỏng theo các giai đoạn mở rộng
 • Mô phỏng chất lượng nước theo thời gian
 • Mô phỏng dòng chảy chậm

Phân tích dòng chảy cho cứu hoả:

Cho phép phân tích nhanh chóng các đề xuất cải tiến hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu dòng chảy trong trụ cứu hoả.

Tính toán áp lực còn dư đã thiết kế và lưu lượng dòng chảy có sẵn

Phân bố và cấp nước theo nhu cầu:

 • Xây dựng và tính toán nhu cầu tại nút, dựa trên hệ thống GIS Mã hoá địa chỉ kết hợp với dữ liệu tiêu dùng nước
 • Tính toán nhu cầu nước tại mỗi điểm nút trong hệ thống dựa trên phương pháp phân bổ nước

Phân tích chất lượng nước:

 • Lẫn tạp chất từ các nguồn nước khác nhau
 • Tuổi của nước trên toàn hệ thống
 • Hàm lượng Clo dư
 • Gia tăng hàm lượng các chất tẩy trùng
 • Sự di chuyển các chất ô nhiễm

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết ở đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com