Khoá học Mike Urban CS – Lập mô hình hệ thống thoát nước và thu gom nước thải đô thị sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Khoá học giới thiệu một cách thực tế về lập mô hình thủy lực hệ thống thoát nước đô thị. Cách thiết lập mô hình thoát nước trong Mike Urban và chuyển kết quả đầu ra của mô hình sang tài liệu trình bày chuyên nghiệp. Khóa học sẽ giúp thực hiện các tính năng cơ bản trong mô hình thoát nước của MIKE URBAN

  • Thiết lập một project, bao gồm cả thiết lập hệ tọa độ và đơn vị của hệ tọa độ, v.v…
  • Tổ chức dữ liệu, xuất/nhập dữ liệu bên ngoài
  • Giám sát và chỉnh sửa số học và đồ họa
  • Mô phỏng động lực mưa/dòng chảy và dòng chảy trong ống
  • Phân tích và hiển thị kết quả
  • Bài tập thực hành
Khóa học Mike Urban CS về thoát nước

Khóa học Mike Urban CS về thoát nước

Thời gian: Khoá học Mike Urban CS diễn ra trong 2 ngày:

  • Tại Hà Nội: 8 và 9 tháng 8 năm 2011
  • Tại TP Hồ Chí Minh: 11 và 12 tháng 8 năm 2011

Đối tượng tham gia: Khóa học dành cho các chuyên viên và kỹ sư quan tâm đến vấn đề tiêu thoát nước đô thị bao gồm nước thải và nước mưa khi xem xét hiện trạng đô thị cũng như khi thực hiện các dự án qui hoạch, thiết kế.

Mức học phí: 2,700,000 VND/ 1 khoá. Đã bao gồm: 30 ngày sử dụng miễn phí phần mềm tập huấn, tài liệu học, chứng chỉ học, ăn trưa giữa các buổi học.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào  đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com