MIKE Urban là một sản phẩm nổi tiếng của DHI (Viện nghiên cứu tài nguyên nước Đan mạch, www.dhi.dk), là một công cụ mạnh mẽ để thành lập mô hình tính toán thủy lực dòng chảy cho ngành cấp thoát nước.

Ứng dụng cấp thoát nước Mike Urban

Ứng dụng cấp thoát nước Mike Urban

Đây là một công cụ rất dễ sử dụng, mang tính trực quan hơn nhiều nếu so với các công cụ miễn phí như EPANET, US-EPA. Ngoài ra nó có khả năng tích hợp hoàn toàn với các hệ thống GIS, quản lý tài sản khác như ArcGIS, WAMS, WWMS. Các mô hình thủy lực trong MIKE Urban được nghiên cứu bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của DHI.

Từ năm 2011 trở đi, VidaGIS là đại diện độc quyền tại Việt nam cho sản phẩm Mike Urban trong lĩnh vực cấp thoát nước. Kết hợp với các sản phẩm khác của VidaGIS như WDMS, WAMS, WWMS, MIKE Urban sẽ là một bổ sung hoàn thiện trong giải pháp toàn diện của VidaGIS cho lĩnh vực cấp thoát nước Việt nam.

Dưới đây là một số ứng dụng điển hình của MIKE URBAN trong ngành cấp thoát nước:

Cho cấp nước:

 • Quản lý theo vùng áp suất hoặc theo nước chảy theo áp suất
 • Ước tính nhu cầu tại nút cấp
 • Phân tích dòng chảy dành cho cứu hoả động lực
 • Dự báo tuổi nước và hàm lượng clo
 • Dự báo sự chuyển động và vị trí của các chất ô nhiễm
 • Lập kế hoạch dự phòng và đánh giá rủi ro
 • Lập qui mô và kích thước hồ chứa, bồn chứa nước

Cho thoát nước:

 • Lập mô hình hệ thống thoát nước thải và nước mưa
 • Quản lý nước thải
 • Lập kế hoạch tổng thể thoát nước
 • Dự báo ngập lụt cục bộ (vị trí ngập và mức độ ngập)
 • Phân tích hệ thống thoát thải gộp và hệ thống thoát riêng.
 • Đánh giá khả năng tải của hệ thống ống và những nút thắt cổ chai
 • Ước tính lượng vận chuyển bùn cát và bồi lắng trong hệ thống ống cống
 • Tối hưu hoá và thiết kế giải pháp vận hành theo thời gian thực
 • Phân tích chất lượng nước và các vấn đề bùn cát
 • Lập mô hình theo thời gian thực nhúng trong các giải pháp vận hành theo thời gian thực

Cơ chế tính toán, MIKE URBAN mang đến cho bạn 2 lõi mô phỏng:

 • MOUSE-HD: lõi tính toán truyền thống của DHI để lập mô hình mạng thoát nước mưa và nước thải 1 chiều. Bao gồm cả mô đun dòng chảy ống cống.
 • SWMM5: Lõi tính toán mô hình thoát nước được sử dụng miễn phí của US-EPA. Lõi này cũng được đưa vào trong module Model Manager.
 • EPANET: Lõi tính toán cấp nước phổ biến miễn phí của US-EPA. Lõi này cũng được đưa vào trong module Model Manager.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào  đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com