Dự thảo công bố dữ liệu viễn thám trên phương tiện truyền thông

Dự thảo công bố dữ liệu viễn thám trên phương tiện truyền thông

Việt Nam sẽ công bố dữ liệu viễn thám trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả internet, đây là một điểm trong dự thảo luật về vấn đề quản lý dữ liệu viễn thám hiện đang được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xem xét. Các dữ liệu này bao gồm cả các hình ảnh vệ tinh và như ông Lê Minh Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường. “Từ những bức ảnh, chúng ta có thể tạo ra các bản đồ cũng như biểu đồ để phục cho công tác nghiên cứu địa chất và khoáng sản”. Ông Sơn cũng nói thêm.Ngoài ra, các dữ liệu này cũng được sử dụng với mục đích phát triển các kế hoạch, nghiên cứu, an ninh quốc gia và các kế hoạch cứu trợ thiên tai.

Theo dự thảo luật, dữ liệu viễn thám sẽ được thu thập hàng năm để đáp ứng với yêu cầu từ các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và sẽ được lưu trữ trong các hình thức vật lý cũng như điện tử. Các báo cáo về dữ liệu này cũng sẽ được công bố trên website của cơ quan quản lý dữ liệu viến thám quốc gia.

“Đây là lần đầu tiên dữ liệu viễn thám quốc gia được cung cấp trên phương tiện truyền thông”. Ông Sơn cũng cho biết thêm. “Việc công bố này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm một khoản tiền lớn từ ngân sách quốc gia bởi vì các Trung tâm viễn thám cần chia sẻ các hình ảnh cũng như thông tin điện tử và tránh được các rắc rối do sự trùng lặp mang lại”.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com