Lập bản đồ dân số ở từng khu vực

Lập bản đồ dân số ở từng khu vực

Cơ quan điều tra dân số Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất bản đồ lớn nhất tại đất nước này. Dưới đây là tóm tắt một cuộc phỏng vấn ngắn đối với lãnh đạo cơ quan.Chúng tôi có các file số của tất cả các làng quê trên toàn đất nước và chúng tôi cũng đang sản xuất thêm một số tập bản đồ chuyên đề có thể cung cấp thông tin từ ngay ở cấp thôn xã. Trong bản đồ dân số 2011, chúng tôi cũng đang hy vọng rằng sẽ cung cấp các thông tin năng động hơn là thông kê các số liệu. Cho đến nay, chúng tôi đã sản xuất được các dữ liệu chuyên đề, nhưng chúng tôi cũng đang tiếp tục phát triển nó nhằm cho ra mắt Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) dựa trên nền GIS cho các nhà hoạch định chính sách bằng cách cùng lúc cung cấp cả dữ liệu không gian cũng như dữ liệu phi không gian.

Việc quan trọng nằm ở việc đào tạo cho các các bộ điều tra dân số. Ở khía cạnh này, Văn phòng quản lý dân số Ấn Độ (ORGI) đã hợp tác với tổ chức UNICEF soạn ra hệ thống đào tạo phân làm 4 cấp. Mục đích cuối cùng là làm rõ các đặc trưng chính của việc điều tra dân số cũng như các kiến thức cùng kinh nghiệm cho 2.7 điều tra viên cùng các giám sát viên nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao

Dựa trên yêu cầu của người sử dụng tại các Bộ và mức độ phát triển tại các vùng nông thôn cùng với sự can thiệp của Chính phủ, một vài phạm vi mới đã được thêm vào bản đồ dân số 2011. Ví dụ như: phạm vị của các câu hỏi về nguồn nước uống và vệ sinh môi trường sẽ được mở rộng. Cũng như việc sử dụng điện thoại di động đã trở nên thông dụng hơn tại các vùng quê, thông tin sẵn sàng trên các phương tiện tại từng hộ gia đình nông thôn sẽ được đảm bảo.

ông có thể tóm tắt cho chúng tôi cách thức và những gì các công nghệ không gian địa lý đang được sử dụng trong Bản đồ dân số 2011?

Công nghệ không gian địa lý đóng vai trò chính trong Census này. Trong các cuộc điều tra dân số trước đó nhiều trường hợp sai sót do không có sẵn bản đồ liên quan hiển thị hành chính/phạm vi địa lý. Để khắc phục các sai sót đó, Cơ quan điều tra dân số Ấn độ đã dự tính sử dụng công nghệ không gian địa lý trong việc thực hiện các hoạt động điều tra dân số trải rộng trên cả hai giai đoạn (giai đoạn một bắt đầu từ tháng 4 năm 2010 và giai đoạn hai là tháng 3 năm 2011)

ORGI cũng đang tham gia vào việc chuẩn bị việc đăng ký hộ tịch của công dân Ấn độ cũng như việc đăng ký thẻ căn cước (MNICS). Phạm vi của dự án này là gì và không gian địa lý đóng vai trò như thế nào trong dự án này?

Việc đăng ký hộ tịch được tiến hành kể từ tháng 4 năm 2010. Việc đăng ký hộ tịch (NPR) này nhằm lưu lại các thông tin chi tiết về các cư dân của đất nước cho dù họ có phải là cư dân thành phố hay không.

Giai đoạn ban đầu chuẩn bị cho NPR sẽ liên quan đến thu thập dữ liệu tiểu sử của tất cả các cư dân của đất nước bao gồm cả trẻ sơ sinh. Dũ liệu sinh trắc học của người cao niên từ 15 tuổi trở lên như dấu vân tay, ảnh và các dữ liệu khác sẽ được thêm vào. Sao chép dữ liệu và cấp mã số duy nhất nhận dạng sẽ được thực hiện bởi Cơ quan UID Ấn Độ. NPR sau đó sẽ được hoàn thành và duy trì bởi ORGI.

Vai trò của kế hoạch điều tra dân số là gì và công nghệ không gian địa lý có thể xây dựng trực tiếp kế hoạch này như thế nào?

Cơ quan điều tra dân số của Ấn Độ thu thập dữ liệu cơ bản về một loạt các thuộc tính trong nước. Thông tin này bao gồm các tiện nghi có sẵn trong từng hộ gia đình, nước uống, vệ sinh môi trường, năng lượng tiêu thụ và vv. Các điều tra dân số bao gồm thông tin cá nhân của người như giới tính, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, tình trạng giáo dục, nghề nghiệp/nghề nghiệp, công nhân, người lao động và tình trạng việc làm,v.v… Dữ liệu này cung cấp một hồ sơ dữ liệu toàn diện của mỗi công dân của đất nước này và một khi dữ liệu này được biên soạn trong một môi trường GIS, nó sẽ chứng minh được một công cụ hiệu quả cho quy hoạch tốt hơn.

Nguồn tin: tại đây 

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com