Công ty New Mexico Gas cũng cấp dịch vụ khí đốt tự nhiên cho hơn 500.000 khách hàng ở New Mexico và duy trì hơn 10.000 dặm đường ống dẫn khí và 1.600 dặm đường ống vận chuyển. Công ty đã mua hầu hết khí đốt thiên nhiên từ chính Bang để làm giàu các kho dự trữ. Công ty New Mexico Gas được hình thành khi kết hợp công ty điện lực và khí đốt, PNM, bán toàn bộ tài sản công ty khí đốt. New Mexico Gas là công ty con của Continetal Energy Systems, LLC. Một doanh nghiệp khí đốt như New Mexico Gas đã ứng dụng gis trong hoạt động xây dựng và kinh doanh của mình như thế nào?

Ứng dụng GIS quản lý đường ống khí đốt

Ứng dụng GIS quản lý đường ống khí đốt

Thử thách

Sau khi mua công ty khí đốt thiên nhiên, New Mexico Gas đối mặt với nhiều rào cản quan trọng trước mắt như duy trì các mức dịch vụ đang có trong một nguồn kinh phí hạn hẹp trong khi lại phải xây dựng các phác thảo về cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển công ty mới. Công ty cần di chuyển các dữ liệu rời rạc từ các nguồn thông tin khác nhau về một vị trí, nơi mà các thông tin có thể chứa đựng, quản lý và truy cập bởi nhiều người trong đơn vị. Vì vậy, phải ứng dụng GIS để chuyển đổi đồng nhất hệ thống thông tin địa lý kế thừa và hệ thống bản đồ . Thêm vào đó, công ty cần có một giải pháp công nghệ cỗi lõi để thực hiện các công việc kỹ thuật và truy cập khai thác vào dữ liệu. Để duy trì chất lượng dịch vụ cao, công nghệ mới của công ty New Mexico Gas sẽ được triển khai nhanh chóng và đôi ngũ thực địa, các nhà thiết kế và nhân viên kỹ thuật sẽ phải được bố trí vào các ban hoạt động một cách nhanh chóng.

Bằng việc xây dựng dữ liệu địa chỉ kết hợp với dữ liệu đường phố và địa chính, Công ty đã có thể truy cập nhanh chóng đến vị trí mà họ quan tâm

Giải pháp

Công ty lựa chọn một trong các công nghệ GIS hiện nay như là phần nền cho phát triển cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia ra quyết định đã nhận ra ứng dụng GIS sẽ mang lợi cho công ty trong việc khai thác, bảo trì và thực hiện các chức năng kỹ thuật của đơn vị.Bước đầu tiên là chuyển đổi toàn bộ ứng dụng đang có. Bước thứ hai là tập trung vào dữ liệu lưu trữ về thông tin phân phối khí đốt trong CSDL.

Thông tin như đề xuất xây dựng, dữ liệu tài sản, báo cáo rò rỉ và sửa chữa cũng được đưa vào GIS bằng việc liên kết với dữ liệu thể hiện qua đường, điểm và vùng.

“Chúng tôi nhìn vào những gì chúng tôi có và chúng tôi biết là chúng tôi có thể nối tiếp dữ liệu với thuộc tính trong GIS để làm sạch dữ liệu”, Curtis Winner, quản lý dịch vụ đất của công ty nói.

Để tăng cường cơ sở dữ liệu địa lý và thông tin mà nó cung cấp, công ty New Mexico Gas đã mua ảnh hàng không, dữ liệu đường phố của bang, dữ liệu địa chính và dữ liệu môi trường sẵn có. Công ty đã xây dựng quy trình hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể cho cả hai việc thiết kế và phân bố bản đồ. Công ty đã có thể đào tạo và thiết lập các nhiệm vụ biên tập trong phông nền đào tạo chung. Điều này giúp cho việc đào tạo cán bộ được dễ dàng trong lần đầu tiên cũng như đảm bảo độ chắc chắn về dữ liệu Công ty New Mexico Gas đã triển khai nhanh chóng việc sử dụng phần mềm ứng dụng trong GIS tại đơn vị vì thế nên dữ liệu hữu ích và công cụ GIS có thể được các cán bộ sử dụng để khai thác và thực hiện công việc trong tương lai.

Các công cụ hỗ trợ nhiện vụ giúp đỡ các nhân viên thiết kế của công ty có khả năng thiết kế bản đồ cho những công trình xây dưng mới và bảo trì.

Kết quả

Trong vòng 3 tháng, đơn vị đã đạt được các mục tiêu về việc gắn kết dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào tập trung tại một chỗ và sử dụng các công cụ GIS để khai thác và ứng dụng trong công việc. Như công ty đã kỳ vọng, triển khai hệ thống thông tin địa lý đã được thực hiện nhanh chóng, các hạn chế về tài chính đã được giải quyết và đôi ngũ cán bộ cũng đã được đào tạo một thời gian để sử dụng công nghệ mới.

Hệ thống GIS đang thực hiện trơn chu và sử dụng trong toàn bộ công ty. “Nếu không có các chuyên gia hỗ trợ về công nghệ, công việc triển khai này sẽ không thể thực hiện được”, Ngài Deborah Mc Donald, quản trị GIS của công ty New Mexico Gas phát biểu

Với bản đồ dựa trên nền GIS, đội ngũ cán bộ thực hiện có thể xem dữ liệu của các bang, dữ liệu địa chính cùng với dữ liệu địa hình, ảnh hàng không, thông tin khách hàng của New Mexico Gas và có thể xem mối quan hệ của họ với các tuyến đường ống vận chuyển của công ty.

Các chuyên viên thực địa có thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu để tìm đường thuận tiện và cập nhật thông tin tài sản bởi vì tất cả dữ liệu địa lý đều có thể cho phép thực hiện được điều này . Công ty có thể tạo ra các yêu cầu về công việc nhanh chóng cho việc xây dưng mới và bảo trì tài sản

Sử dụng phân tích không gian GIS, Công ty New Mexico Gas thực hiện phân tích chi phí thấp nhất để tìm ra vị trí cho các tuyến đường dẫn khí tiềm năng. Thêm vào đó, các tuyến có thể được nhập thêm vào trong phần mềm mô hình tính toán thủy lực, đảm bảo cho các mô hình chạy được tính chính xác và kịp thời. Các tuyến tiềm năng có thể được xác định nhanh chóng và chúng ta có thể biết chính xác độ dài để ước tính chi phí chính xác”

Công ty New Mexico Gas cũng sử dụng GIS trong quy hoạch môi trường và cấp phép, đội ngũ cán bộ có thể xem tài sản trong mối quan hệ với khu vực thoát nước ngầm và các khu vực nhạy cảm về môi trường khác như vị trí canh tác trồng trọt hay môi trường sống của các loài đang bị đe dọa và làm hại.

Với bản đồ GIS, chúng ta có thể nhìn toàn bộ tổng thể một bang cùng một lúc, Winner phát biểu “Tôi bật hiển thị ảnh máy bay và trong nháy mắt tôi ở Carlsbad, cách xa nơi tôi đang ở 5 giờ lái xe. Nó thực sự giúp các cán bộ kỹ thuật có thể đánh giá dự án và tiết kiệm chi phí đi lại. Sử dụng các công cụ GIS như bookmarks chúng ta có thể nhảy ra bất cứ vị trí nào trên một bang mà không cần phải rời khỏi văn phòng”

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com