Qua thời gian, đô thị Hà Nội được mở rộng rất nhiều về phía tây và tây nam. Mặc dù đô thị Hà Nội vị trí ban đầu nằm tại Hồ Tây. Việc mở rông không gian về phía bắc của hồ đã được thông qua trong những năm gần đây. Cho đến năm 1993, các loại đất quanh hồ chủ yếu là đất canh tác. Cho đến năm 2000 và sau đó năm 2003, 2005 tại khu vực này các loại đất nông nghiệp vẫn là chủ yếu nhưng cũng đồng thời các tòa nhà cao tầng có xâm lấn được xây dựng, điều này cho thấy đô thị đang trong tiến trình đô thị hóa. Đô thị hóa của Hà Nội phần lớn diễn ra vào những năm 1993-2000, và ngày nay vẫn tiếp tục diễn ra với một tỷ lệ thấp và chủ yếu ở phía nam của sông Hồng. Sự phát triển đô thị được diễn ra trong quá trình mở rộng cả trong và ngoài thành phố. Ở phía bắc, tốc độ tăng trưởng bị giới hạn bởi Hồ Tây. Hai trục phát triển chính chạy ở phía đông bắc – tây nam và hướng đông – bắc. Trục phía tây xuất hiện gần đây, có lẽ từ năm 2003 sau việc xây dựng sân vận động quốc gia Mỹ Đình. sự phát triển của thành phố dường như không phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Bản đồ đô thị hóa Hà Nội thế kỷ XX

Bản đồ đô thị hóa Hà Nội thế kỷ XX

Nghiên cứu mô tả quá trình đô thị hóa của Hà Nội cuối thế kỷ 20 bằng cách sử dụng phương pháp GIS (Hệ thống thông tin địa lý) và các công nghệ viễn thám. Các nguồn dữ liệu cho việc biên soạn các bản đồ lịch sử, bản đồ hiện hành, và các hình ảnh vệ tinh khác nhau có từ năm 1975 đến năm 2005 như: Landsat MSS, TM, ETM, Jers, ASTER, IKONOS và QuickBird. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chính được sử dụng trong quá trình xử lý ảnh là NDVI và dữ liệu nước, kết hợp với việc phân loại quyết định cho cảnh có độ phân giải trung bình như Landsat và ASTER. Các hình ảnh có độ phân giải cao như IKONOS và QuickBird đã được sử dụng để xác nhận chữ ký của các lớp đất sử dụng và để xác định chắc chắn các tính năng xây dựng đô thị.

Các phân tích chỉ ra rằng sự phát triển không gian của Hà Nội được giới hạn bởi rào cản tự nhiên, như các dòng chảy từ phía đông và đông bắc, các khối nước ở phía bắc, và một khu vực đầm lầy ở phía nam. Việc mở rộng Hà Nội kéo dài trong bốn hướng – nam, Tây Nam, Tây và Đông – theo các trục giao thông chính nối khu vực nội thành đến các khu vực lân cận. sự mở rộng về quy mô bên ngoài và bên trong thành phố đã diễn ra trong quá trình đô thị hóa của Hà Nội. Điều quan trọng là sự chuyển tiếp đô thị liên quan tới các mốc lịch sử về kinh tế – xã hội của thành phố và để tìm mối tương quan giữa bản đồ viễn thám và chỉ số thống kê khác như dân số, mật độ dân số, đường bộ và mật độ nhà ở, nhưng điều này không bao gồm trong các công việc hiện tại của chúng tôi.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com