Cùng với 25 kịch bản cảnh báo nguy cơ sóng thần, Bộ TN&MT còn chuyển giao hệ thống bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển và tương tác biển – khí quyển (Viện Khoa học KTTV và Môi trường – Bộ TN&MT) cho biết, khi có động đất xảy ra trên biển Đông, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần sẽ nhập các thông số động đất vào hệ thống bản đồ cảnh báo. Hệ thống này tự động tính toán, xác định khả năng xảy ra sóng thần ở vùng biển Việt Nam, lựa chọn trong số 25 kịch bản những kịch bản tương ứng, từ đó đưa ra các bản đồ và các thông tin cảnh báo. Các bản đồ này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về thời gian sóng thần đến bờ biển, độ cao sóng thần, mức độ ngập do sóng thần gây ra ở các địa phương ven biển… Qua đó, Trung tâm xác định được các thông số về sóng thần và khu vực cần phát tin cảnh báo.

Việc cảnh báo sớm là rất cần thiết bởi sóng thần đến rất nhanh, sau khi có động đất mạnh ngoài khơi. Một trong những kịch bản nguy hiểm được các nhà khoa học xây dựng là động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở đới đứt gãy Nam đảo Hải Nam, sóng thần có thể đạt 2-3m song điều đặc biệt là do nguồn động đất ở gần bờ nên chỉ sau khoảng hơn 1 giờ, sóng thần đã vào tới bờ biển. “Nếu không nhận biết sớm, vận hành hệ thống cảnh báo sóng thần và kịp thời đưa ra bản tin cảnh báo sóng thần, sóng thần sẽ gây thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, tổn hại lớn về người, gây ngập lụt và trực tiếp tấn công phá hủy các công trình, nhà cửa ven biển”, ông Hiển lưu ý.

Cập nhật kịch bản cảnh báo sóng thần – cơ sở khoa học để các tỉnh ven biển lập phương án ứng phó

Ông Nguyễn Xuân Hiển cho biết hướng bổ sung hoàn thiện các kịch bản cảnh báo sóng thần trong thời gian tới. Đặc biệt, cần nghiên cứu đánh giá rủi ro do sóng thần cho các vùng tập trung dân, xây dựng thêm các kịch bản bổ sung phục vụ cảnh báo và phòng tránh thảm họa này.

Cùng với xây dựng, hoàn thiện bản đồ và hệ thống cảnh báo sóng thần, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân và các cấp chính quyền ở khu vực ven biển để tự phòng tránh. Theo các nhà khoa học, cần giúp người dân cảnh giác khi vừa có động đất xảy ra, cần rời khỏi những khu vực thấp ven biển.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com