Pidpa là công ty cung cấp nước sinh hoạt chất lượng cao cho hơn 1.1 triệu dân trong phạm vi 2,581km2. Nước khai thác trước khi đưa vào mạng lưới cung cấp được đi qua quy trình làm sạch. Mạng lưới cấp nước của công ty bao gồm 26 trung tâm, 62 tháp nước và hơn 12 ngàn km đường ống. Đây là một phần cơ sở hạ tầng của Pidpa, nhà máy cấp nước với sản lượng 72 triệu m3 nước một năm cho tỉnh Antwerp.

Công nghệ GIS quản lý cấp nước

Công nghệ GIS quản lý cấp nước

Vấn đề

  • Cần lưu trữ và chia sẻ hiệu quả 3000 ảnh số cho các đơn vị

Mục tiêu

  • Đưa một số lượng lớn các bản đồ quét vào ảnh số
  • Tăng độ chính xác và đúng thời điểm của dữ liệu bằng việc lưu trữ chúng trong một vị trí trung tâm điện tử
  • Tạo một bản đồ ghép liên tục để xem mạng lưới cấp nước trên máy tính

Kết quả

  • Không còn các bản đồ giấy, biên tập và thực hiện công việc đúng thời hạn, giảm thiểu thời gian biên tập đến 30%
  • Giảm thời gian khi truy vấn dữ liệu mạng lưới cấp nước từ 10 phút xuống 3 phút.
  • Khó khăn cản trở để thông tin liên tục ở rìa các mảnh bản đồ được loại bỏ
  • Bản đồ giấy không còn được sử dụng
  • Dữ liệu số thay thế dữ liệu giấy và được đưa đến các đối tác ngoài đơn vị

Thử thách

Để duy trì mạng lưới cấp nước thành công, Pidpa cần có thông tin chính xác về vị trí và đặc điểm của mỗi loại đường ống đang sử dụng. Pidpa đối mặt với nhiều thử thách như không có bản đồ nền dạng số, sử dụng một số lượng lớn bản đồ giấy được lưu trữ tại các đơn vị khác nhau. Tất cả các thông tin mạng lưới cấp nước sẵn có đều được lưu lại ở dạng giấy và dạng film Mylar gần 3000 bản đồ dạng A0 ở tỉ lệ 1: 1000 và 175 bản đồ khổ A0 ở tỉ lệ 1: 5000. Để có toàn bộ chi tiết các mảnh bản đồ cho hệ thống, Pidpa cũng phải có xấp xỉ 90.000 bản vẽ phác thảo bản đồ dạng Mylar không tỉ lệ.hệ thống chia sẻ bản đồ giấy nảy sinh các vấn đề cho việc lưu trữ bản đồ từ trước tới nay và đồng bộ hóa chúng. Pidpa nhận ra rằng cần phải có một giải pháp cơ sở dữ liệu tập trung để tổng hợp dữ liệu vector và dữ liệu raster, cho phép mọi người dùng có thể xem trên cùng một dữ liệu và biên tập cùng lúc.

Giải pháp

Công nghệ GIS được lựa chọn để cải thiện khả năng quản lý mạng lưới cấp nước và quản lý dữ liệu địa lý toàn bộ công ty. Chuyển đổi một số lượng lớn bản đồ giấy và bản đồ dạng Mylar là một thử thách công việc chính Các bản đồ được quét lưu tại dạng TIFF sau một số quy trình sẽ được lưu trữ ở cấu trúc file. Các file ảnh được khai báo tạo độ trong định dạng grid hoặc ảnh ở tỉ lệ 1:1000 và 1:5000. Kết quả là tạo ra được một bản đồ liên tục và có thể được người biên tập dữ liệu sử dụng để truy cập vào mạng lưới dữ liệu, số hóa dữ liệu đang có trên bề mặt của bản đồ đã quét. Các hợp phần dữ liệu tương tự cũng sẽ được sử dụng dựa trên công nghệ Webgis cho phép mọi người trong công ty có thể truy cập thành công trên cùng một dữ liệu mạng lưới cung cấp nước qua mạng. Sau khi sử dụng hợp phần dữ liệu ghép lại đó thành công được 3 năm, dữ liệu raster dần dần được chuyển đổi sang định dạng vector. Các phần mềm của hiện nay đã đáp ứng nhu cầu Pipda cho giải pháp này với cấu trúc cơ sở dữ liệu tập trung, khả năng hỗ trợ LAN cũng như WAN với giải tần giới hạn. Các đối tượng khác là cấu trúc mở của phần mềm dễ dàng được sử dụng.

Kết quả

Thành phần của dữ liệu vector và raster ghép nối liên tục đặt tại trung tâm cho phép đội ngũ cán bộ tại Pidpa sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu địa lý được cập nhật mới nhất về mạng lưới cấp nước. Các khó khăn gặp phải tại rìa các mảnh bản đồ được loại bỏ và thời gian trung bình để truy vấn dữ liệu mạng lưới cấp nước được giảm từ 10 phút xuống còn 3 phút. Giải pháp còn loại bỏ một khối lượng lớn các loại bản đồ giấy ở các phòng ban và đảm bảo rằng chỉ biên tập một lần duy nhất.
Tạo bản đồ ngay tức thì trong GIS (thay vì sử dụng quy trình tạo bản đồ giấy, cắt dán…) và các thông tin sẵn có này đã cải thiện rất lớn về quy trình làm việc. Hiện nay, dữ liệu số đã thay thế bản đồ giấy và có thể chuyển đến cho các đơn vị bên ngoài, hệ thống GIS của Pidpa cho khả năng truy vấn dữ liệu vector, chạy các phân tích phức tạp và liên kết các dữ liệu này tới các hệ thống thông tin khác.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com