Quản lý y tế cộng đồng nhờ công nghệ Gis

Quản lý y tế cộng đồng nhờ công nghệ Gis

Giải pháp được thực hiện tại Ban kiểm soát y tếvà môi trường South Carolina. Vấn đề Tổ chức y tếcông cộng cần có một phương hướng hiệu quả để cung cấp thông tin về dữ liệu y tế và các tình trạng khẩn cấp ra công chúng. Mục đích đưa dữ liệu tới người dân theo các nhu cầu và khả năng kỹ thuật khác nhau. Tăng cường thông tin với dữ liệu gốc hạn chếcho phép truy cập thông tin với các mức độ khác nhau. Kết hợp nhiều hệ thống. Lưu trữ dữ liệu và tài liệu.

Kết quả:

  • Các quy trình được hoàn thiện để có thể sử dụng được các lớp thông tin GIS, luồng thông tin và tài liệu tốt.
  • Các vấn đề về y tế có thể được nghiên cứu dưới cấp độ đơn vị hành chính mà không cần phải tốn thời và các công việc thủ công.
  • Công bố thông tin y tế và thông tin các tình trạng khẩn cấp qua mạng tới những người có nhu cầu cần biết.

Các đơn vị y tế cộng đồng cấp tỉnh thường xuyên phải giải quyết vấn đề sau khi xử lý, tích hợp, phân tích một khối lượng dữ liệu lớn cuối cùng là phân bố đi các nơi khác nhau. Người dùng cuối có thể từ nhiều đơn vị khác nhau như cán bộ trong và ngoài đơn vị liên quan đến lĩnh vực dân cư, tổ chức cộng đồng, các nhà quản lý, cán bộ chăm sóc sức khỏe, các nhà nghiên cứu trong trường đại học hay cơ quan nhà nước. Ở mỗi nhóm khả năng kỹ thuật lại khác nhau, với hạn chế về nguồn dữ liệu nên các đơn vị y tế này cần xác định cách thích hợp nhất để truyền tải thông tin đến người sử dụng. Thời gian và kinh phí, sự hợp tác giữa cơ cấu tổ chức của các đơn vị, quy trình kế thừa, vấn đề liên quan cá nhân và hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có là các vấn đề cần phải giải quyết. Để dễ dàng nhất cho quá trình xử lý và truyển tải dữ liệu này, Ban kiểm soát y tế và môi trường của South Carolina đã hướng tới công nghệ GIS.

Thử thách

Bộ phận Bộ phận Hệ thống thông tin y tế và thống kê sinh học, đơn vị trực thuộc Ban kiểm soát y tế và môi trường South Carolina, đã biết cần phải xuất bản cơ sở dữ liệu địa lý dựa trên thông tin quản lý tình trạng khẩn cấp và thông tin y tế. Với hạn chế về dữ liệu nguồn, bộ phần này đã phải xác định cách hiệu quả nhất để làm giàu thông tin. Các thông tin cần phải cho phép mọi đối tượng khác nhau truy cập trong khi hỗ trợ việc giám sát và đánh giá y tế cộng đồng quá trình ra quyết định hàng ngày. Các mức truy cập khác nhau với các mức độ bảo mật khác nhau. Thêm vào đó, vì dữ liệu ở nhiều định dạng trên nhiều máy chủ chạy trên các hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau nên tất cả các dữ liệu cần được tích hợp để mọi người dùng có thể truy cập. Nếu dữ liệu được tích hợp, nó cũng cần được tổ chức và lưu trữ thông tin tốt. Ban kiểm soát y tế và môi trường South Carolina đã tìm kiếm giải pháp cải tiến để đáp ứng việc xuất bản thông tin cần thiết.

Giải pháp

Nhấn mạnh vào các nội dung sau, đơn vị sẽ triển khai hệ thống thành lập và quản lý bản đồ và cơ sở dữ liệu qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu (như MS SQL Server) và sử dụng công nghệ xuất bản bản đồ và giám sát tuyến (Route) để đáp ứng thông tin và hướng đi, khả năng dẫn đường qua mạng.
Ứng dụng sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu tạo bản đồ, bảng biểu và biểu đồ chuyên đề theo từng đơn vị hành chính, khu vực theo các thông số mà người dùng lựa chọn, cơ sở dữ liệu có thể bao gồm dữ liệu liên quan đến đường phố, các thông tin về nhân khẩu, y tế, người dùng có thể tạo bản đồ và thống kê, ví dụ như trả lời câu hỏi có bao nhiêu dân số trong một diện tích cụ thể và số lượng đơn vị y tế là bao nhiêu.
Giải pháp xây dựng cả website để quản lý và phục vụ việc phòng chống và khắc phục bão lụt. Ví dụ về tình trạng cư trú trong một trận bão lớn của bang, các cư dân của bang South Carolina có thể truy cập vào web để tìm kiếm vị trí cư trú gần nhất nơi ở của họ và đi theo hướng chỉ dẫn. Khi người di cư tránh bão Katrina tới South Carolina, họ ngay lập tức được đưa đến cư trú. Hệ thống hỗ trợ cứu hộ thiên tai đưa người dân tới nơi cư trú được chỉ định để đáp ứng nhu cầu của họ cũng như giữ liên lạc với nơi trú ẩn.
Sử dụng cùng một hệ thống máy chủ và phần mềm để giải quyết các tình trạng khẩn cấp và thông báo nhận thức y tế cho phép chúng ta có thể chắc chắn hệ thống sẵn sàng khi cần thiết” ông Jared Shoultz-quản lý thông tin, bộ phận hệ thống y tế và thống kê sinh học phát biểu.

Các kết quả 

  • Bộ phận Hệ thống thông tin y tế và thống kê sinh học đã đáp ứng như một mô hình sử dụng GIS. Hệ thống mạng lưới đánh giá của South Carolina đã chứng minh rằng một hệ thống khôi phục dữ liệu tương tác là không thể hiếu trong việc đánh giá cộng đồng, quy hoạch và y tế thực tiễn.
  • Thông tin GIS đã được lưu trữ và có thể truy cập. Trước đây, hầu như không thể nghiên cứu các vấn đề về y tếnếu không đầu tư quá nhiều thời gian cho các công việc thủ công.
  • Hệ thống định hướng dễ dàng hỗ trợ người dân tìm kiếm vị trí nơi ở và Ban kiểm soát y tế và môi trường South Carolina có thể giám sát và theo dõi nơi cư trú và người đi sơ tán một cách hiệu quả nếu cần thiết.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com