Các công ty cấp nước có một lượng lớn tài sản luôn cần phải theo dõi và quản lý, bảo dưỡng và vận hành liên tục theo vòng đời của thiết bị. Và với đặc thù tài sản của cấp nước là phải họat động liên tục trong môi trường rất khắc nghiệt nên tình trạng của thiết bị cũng thay đổi rất nhanh nên việc xây dựng một hệ thống quản lý tài sản cho từng công ty cấp nước là một nhu cầu cần thiết. WAMS là hệ thống quản lý tài sản cho mạng cấp nước được phát triển dựa trên công nghệ GIS mới nhất của ESRI và với knowhow từ các chuyên gia Đan mạch.

Hệ thống WAMS cho phép các người dùng khác nhau ở các máy tính khác nhau hay thậm chí ở các phòng ban liên quan hay các cấp lãnh đạo có thể truy cập vào hệ thống bởi hệ thống có thể quản lý một lượng cơ sở dữ liệu tài sản lớn nhằm giúp người dùng có thể cập nhật, truy vấn, vẽ bản đồ, báo cáo, ra quyết đinh…

Mô đun Quản lý cơ sở dữ liệu của WAMS

 • Thiết kế tổ chức cơ sở dữ liệu theo chủ đề (thủy hệ, ranh giới hành chính, cấp nước…) sau đó liệt kê tất cả các dữ liệu bao gồm mỗi loại chủ đề đó. Đưa ra những thông tin chi tiết giống như mô tả các thuộc tính, các loại dữ liệu, tên miền…qua từ điển cơ sở dữ liệu.
 • Dễ dàng tạo ra Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (Oracle, SQL Server, MS Access, …).

Mô đun Ứng dụng GIS nhân

 • Mở kết nối với cơ sở dữ liệu và tải dữ liệu.
 • Hiển thị/ đưa ra dữ liệu hoặc bản đồ.
 • Cập nhật các lớp bản đồ nền (dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bản đồ nền như thủy hệ, ranh giới hành chính, địa hình …) thông qua địa lý và các thuộc tính. Đối với phần này, người dùng nên sử dụng thanh công cụ Base Map objects Editor.
 • Backup và lưu cơ sở dữ liệu cho mục đích an toàn và mục đích trao đổi.
 • Chọn dữ liệu khi sử dụng truy vấn không gian hoặc chữ và số.
 • In ấn cửa sổ hiện hành (trang gồm bản đồ, tiêu đề, lời chú thích, tỷ lệ, ngày, thanh chỉ hướng…).
 • Lưu trữ bản đồ hiện hành trong file (map document), tài liệu này lưu trữ các lớp hiển thị và các thuộc tính, tỷ lệ hiện hành, lựa chọn…Sau đó người dùng có thể tải bản đồ.

Mô đun Quản lý tài sản

 • Theo dõi thông tin chi tiết, giá trị, tình trạng hoạt động…
 • Kế hoạch phát triển tài sản, kế hoạch thay thế, cải tạo, nâng cấp, phát triển tài sản…
 • Đăng ký và duy trì các thông tin tài sản qua việc sử dụng thanh công cụ
 • Người dùng có thể thêm, xóa mỗi đặc tính và sửa đổi các thuộc tính hình học.
 • Sử dụng các thuộc tính để lưu giữ lịch sử của các đối tượng
 • Người dùng định nghĩa trước các biểu tượng cho mỗi lớp (điều này sẽ dễ dàng cho người sử dụng có thể đọc bản đồ)

Mô đun Quản lý kho

 • Cho phép người quản lý phân loại một cách hệ thống các cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, …việc quản lý một cách hệ thống như vậy sẽ tăng hiệu quả công việc và kiểm soát tốt hơn cho hệ thống kho thiết bị vật tư vì mỗi một thiết bị đều có thể được định rõ và phân loại ngay từ những thông tin đầu tiên. Với mô đun này, người dùng có thể cập nhật danh mục vật tư thiết bị cần lưu kho, nhà cung cấp, danh mục kho; nhập kho vật tư thiết bị; xuất kho theo yêu cầu sửa chữa, thay thế và bảo dưỡng; theo dõi số lượng vật tư thiết bị tồn kho, dấu vết vật tư thiết bị; báo cáo thống kê vật tư.

Mô đun Vận hành và bảo dưỡng

 • Quản lý vận hành & bảo dưỡng cho mỗi đối tượng, hệ thống có thể đưa ra một vài phân tích và tự động cảnh báo cho người dùng để đảm bảo thực hiện tiến độ công việc
 • Quản lý thời gian biểu thực cho: kiểm tra, súc rửa, thay thế, phát hiện rò rỉ, sửa chữa…
 • Xác định chi phí và nhân lực

Mô đun Kế hoạch vận hành & bảo dưỡng

 • Lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng và kinh phí vận hành
 • Kế hoạch bảo trì và kinh phí bảo trì
 • Theo dõi thống kê báo cáo thực hiện kế hoạch.
 • Theo dõi các thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch
 • Cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch
 • Tự động cảnh báo cho người dùng để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.
 • Từng hạng mục tài sản sẽ được tách ra để theo dõi cụ thể, các kế hoạch bảo hành bảo trì sẽ được xây dựng và theo dõi nhằm giúp lãnh đạo Công ty kịp thời ra những quyết định phù hợp và kịp thời. Vai trò nhiệm vụ của từng phòng, tổ nhóm và cá nhân cũng sẽ được đưa vào một cách cụ thể trong hệ thống. Từ đó những hoạt động liên quan đến từng khâu và tài sản trong hoạt động của Công ty sẽ được phân bổ rõ ràng.

Mô đun Thống kê & báo cáo dữ liệu

 • Bản đồ chuyên đề (các bản đồ xác định trước)
 • In ấn căn bản
 • In ấn nâng cao (với các lựa chọn và mẫu thiết kế sẵn)
 • Phân tích thống kê
 • Phân tích không gian (ví dụ: ranh giới hành chính)
 • Báo cáo cơ bản gồm các thông tin chi tiết về các đặc tính được lựa chọn (vị trí và thông tin thuộc tính), danh sách tóm tắt các đặc tính được lựa chọn bằng truy vấn (liệt kê tất cả các đường ống mới trong vòng 6 tháng)…
 • Báo cáo nâng cao (dành cho việc ra quyết định) như bảng chỉ dẫn dành cho quản lý: báo cáo hàng tháng với các đặc điểm chính cho kỹ sư trưởng và Giám đốc.

Mô đun Chia sẻ dữ liệu

 • Nhập dữ liệu GPS giống các điểm khảo sát…
 • Nhập các định dạng dữ liệu khác (MIF/MID, TAB, DGN…)
 • Xuất cơ sở dữ liệu sang hệ thống mô phỏng thủy hệ
 • Xuất bản đồ sang dạng ảnh (BMP, GIF, JPG…)
 • Xuất một lớp chọn sang định dạng dữ liệu khác.

Mô đun Quản trị người dùng

 • Đối với việc bảo mật dữ liệu trong hệ thống cấp nước, doanh nghiệp cần quản lý người dùng qua ứng dụng hệ thống GIS cấp nước như sau:
 • Nhóm: có thể so sánh công việc tại các phòng ban trong công ty,
 • Vai trò: có thể so sánh vị trí hoặc trách nhiệm của mỗi người,
 • Người dùng: quản lý tất cả người dùng bằng mật khẩu và các thông tin cá nhân,
 • Quyền truy cập: phân quyền cho người dùng cho từng mô đun.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com