ArcPad là giải pháp toàn diện GIS cho thiết bị cầm tay với mục đích cập nhật dữ liệu cho hệ thống GIS như thu thập, truy vấn, phân tích và quản lý dữ liệu địa lý.

ArcPad cung cấp các chức năng đồng bộ hóa dữ liệu với ArcGIS nhằm nâng cao chức năng xử lý dữ liệu địa lý, cùng với khả năng chuyển đổi dữ liệu. ArcPad là công cụ cho các nhà chuyên gia về GIS bởi khả năng tích hợp hỗ trợ các thiết bị thu thập dữ liệu cầm tay tiện ích và hiện đại.

Như một hệ thống thu thập thông tin địa lý độc lập và hoàn thiện, ArcPad cung cấp các chức năng tạo và quản lý một hệ thống GIS thông minh. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, người dùng có thể thao tác nhanh chóng và tiện lợi, ngoài ra, ArcPad cho phép tùy biến và mở rộng chức năng sử dụng thông qua các thiết bị ngoại vi.

Các khả năng chính:

  • Phần mềm được xây dựng với các công cụ cập nhật dữ liệu địa lý mạnh, quản lý dữ liệu không gian tốt, phục vụ quá trình chỉnh sửa, cập nhật thông tin cho dữ liệu không gian và thuộc tính.
  • Cho phép sử dụng với các thiết bị như PPC, Smart Phone, Pcphone.
  • Cho phép sử dụng nhiều dạng dữ liệu.
  • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, ứng dụng các đoạn mã chương trình để xử lý các quy trình GIS tự động.
  • Cho phép cập nhật dữ liệu GIS tự động và đơn giản hóa, đồng thời cho phép hiện thị và tạo các bản đồ chất lượng cao.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com