ArcGIS Server kết nối con người với thông tin địa lý mà họ cần. Các tổ chức sử dụng ArcGIS Server để công bố bản đồ và các khả năng của GIS qua các ứng dụng và dịch vụ bản đồ mạng để cải thiện công việc nội bộ, kết nối với các sản phẩm sinh động và thu hút nhà đầu tư.

Với ArcGIS Server bạn có thể:

  • Xuất bản nhanh chóng, đưa ra các bản đồ mạng hoàn toàn trực giác với người xem, tăng cường nhanh chóng các công việc và các quyết định nhanh nhạy với các thông tin địa lý theo thời gian thực.
  • Cho phép đầu tư công nghệ thông tin về địa lý; thu gọn dữ liệu và các ứng dụng thừa, đưa ra cấu hình và hợp nhất thành một hệ thống lớn.
  • Quản lý tập trung dữ liệu địa lý; cung cấp bảo mật dữ liệu tốt hơn và bảo toàn dữ liệu cho các tài sản thông tin quan trọng.
  • Đơn giản việc truy cập các tài nguyên lượng dung lượng ảnh lớn; giảm chi phí lưu trữ và xử lý dữ liệu đáng kể
  • Đưa GIS vào hệ thống làm việc di động; tăng cường độ chính xác và giá trị trường trong các dự án thu thập dữ liệu và kiểm tra tài sản cũng như quản lý các sự kiện, ý tưởng.

Một số đặc điểm chính cần lưu ý

Dựa vào nhu cầu kỹ thuật, bạn có thể lựa chọn một trong ba sản phẩm của ArcGIS Server dưới đây (Advanced, Standard, and Basic).

 Basic Standard Advanced
Quản lý dữ liệu
Cung cấp dịch vụ dữ liệu địa lý cho việc kết xuất thông tin, tái tạo và đồng bộ hóa cũng như cung cấp các công cụ làm việc để quản lý dữ liệu không gian quy mô lớn trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS như IBM DB2, IBM Informix, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, and PostgreSQL.
x x x
Các dịch vụ Web GIS
Hỗ trợ dịch vụ Web bao gồm: bản đồ, ảnh, cộng cụ định vị, xử lý địa lý, KML, WMS, WCS, WFS và WFS-T. REST và truy cập SOAP cùng với các chức năng biên tập
x x x
Làm bản đồ
Gồm các công cụ cho việc tạo ứng dụng bản đồ mạng phong phú
x x x
Phân tích không gian
Hỗ trợ các công cụ phân tích và xử lý địa lý dựa trên máy chủ gồm có phân tích mạng lưới, phân tích ba chiều, phân tích không gian, phân tích vector cũng như các mô hình, câu lệnh và các công cụ phân tích
x x
Xuất bản tới người xem
Hỗ trợ một loạt các loại cho máy khách như ArcGIS Desktop (http://www.esri.com/software/arcgis/about/desktop_gis.html),
ArcGIS Explorer (http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html), ArcGIS for AutoCAD (http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisfor autocad/index.html), và các ứng dụng truy cập Web.
x x x
Quản lý ảnh
Hỗ trợ một hệ thống quản lý ảnh toàn diện để cung cấp một số lượng ảnh lớn có thể được sử dụng trên máy trạm, ứng dụng di động, web hoặc máy khách
x x
Ứng dụng lập bản đồ mạng
Cung cấp một ứng dụng bản đồ tương thích và độc lập với các công cụ để định hướng bản đồ, xem thông tin đối tượng, đo đạc, tìm kiếm địa chỉ hoặc truy vấn và tìm kiếm thuộc tính.
x x x
Công cụ phát triển ứng dụng
Bao gồm APIs and Application Development Framework for .NET (http://www.esri.com/getting_started/developers/net productstools.html), Java
(http://www.esri.com/getting_started/developers/java-productstools.html), JavaScript, Flex (http://www.esri.com/getting_started/developers/flexdevelopment-tools.html), Microsoft Silverlight/WPF (http://www.esri.com/getting_started/developers/silverlight.html),
và Enterprise JavaBeans ADF components (Chỉ với phiên bản Advanced).
x
Biên tập dữ liệu không gian qua Web
Hỗ trợ các nhiệm vụ biên tập không gian cho các ứng dụng như thêm, chỉnh sửa và xóa một đối tượng bản đồ như điểm, đường, vùng
x x x
Phân tích không gian cấp cao
Các phân tích ứng dụng của 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Network Analyst, and Spatial Analyst không phải đóng phí.
x
Ứng dụng Mobile GIS
Cung cấp một ứng dụng di động độc lập và tương thích cho phép truy vấn nhanh chóng và cập nhật dữ liệu trên máy chủ từ xa. Được quản lý từ ArcGIS Server và kết hợp với GPS phù hợp đồng bộ với môi trường công nghệ thông tin quy mô lớn
x x x
Các công cụ phát triển Ứng dụng Mobile GIS
Cung cấp các công cụ để quản lý và phát triển ứng dụng theo khách hàng để sử dụng trên thiết bị di động bao gồm một bộ phát triển phần mềm (SDK).Ứng dụng di động có thể được phát triển trên Windows CE hoặc các thiết bị Windows Mobile có .NET Compact Framework và Windows XP cũng như Vista PCs có .NET Framework.
x x x

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com