ET Surface là một bộ công cụ cho ArcGIS cho phép người sử dụng có thể tạo các bề mặt và thực hiện phân tích bề mặt mà không cần 3D Analyst hay Spatial Analyst trên ArcGIS. 

Người dùng chỉ cần có bản quyền ArcGIS (ArcView, ArcEditor hoặc ArcInfo).ET Surface 2.0 với ET TerrainViewer thì khả năng hiển thị 3D của các bề mặt (TIN và Raster) tương đương khả năng hiển thị các đối tượng được lưu trữ ở dạng shapefile.

Các đặc tính chính:

  • Nội suy bề mặt

– Xây dựng mô hình TIN từ đối tượng điểm, đường, vùng

– Chuyển đổi từ đường bình độ sang mô hình GRID

– Phương pháp Inverse Distance Weight (trọng số là nghịch đảo khoảng cách)

  • Phân tích trên mô hình TIN: độ dốc, hướng nghiêng, khả năng thông hướng, khối lượng đào đắp.
  • Xử lý ảnh: cắt, xóa, làm trơn, xóa vùng biên.
  • Kết xuất mặt cắt

– Tạo mặt cắt từ các nguồn khác nhau (ESRI TIN, ET Surface TIN, Raster)

– Vẽ mặt cắt từ:

+ Mặt cắt trước đó của người dùng

+ Từ một đường thẳng hoặc một vùng đồ họa được lựa chọn

+ Từ một đối tượng đường thẳng hoặc vùng được lựa chọn

– Thao tác trên cửa sổ mặt cắt:

+ Phóng to

+ Thu nhỏ

+ Xác thực thông tin

– Gán nhãn cho điểm dữ liệu

– Vẽ mặt cắt ngang/dọc theo một tuyến

– Tạo mặt cắt trực tiếp trên “data frame”

– Vẽ mặt cắt trên layout với tỉ lệ được bảo toàn theo “data frame”

– Xuất mặt cắt ra tệp text, tệp ảnh hoặc các đối tượng điểm, đường, vùng tương ứng.

  • Line of Sight

– Được vẽ trên cửa sổ View hoặc Profile (mặt cắt)

– Đặt khoảng dịch chuyển giữa điểm ngắm và tiêu (để thông hướng)

– Xét ảnh hưởng độ cong quả đất đối với tia ngắm

– Xét ảnh hưởng khúc xạ đối với tia ngắm

– Xét ảnh hưởng sóng radio với tia ngắm

– Xét ảnh hưởng về độ ổn định của điểm ngắm

  • Số hóa các đối tượng 3D với độ cao được kết xuất từ mô hình bề mặt (ESRI TIN, ET Surface TIN, Raster)

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi qua email: info@vidagis.com.