ET GeoWizards là một tập hợp các chức năng mạnh mẽ giúp người sử dụng ArcGIS thao tác dữ liệu một cách dễ dàng. Nó cho phép người dùng ArcGIS có bản quyền phần mềm ArcView có thể thực hiện một số thao tác xử lý dữ liệu tương đương ArcEditor và ArcInfo. Cho phép thực hiện các chức năng phân tích bề mặt tương đương với công cụ 3D Analyst của ArcGIS.

Mục tiêu chính của phần mềm là dành cho người dùng có bản quyền ArcView, nhưng nó có thể dùng cho người dùng sử dụng ArcEditor và thậm chí cả ArcInfo.

Các chức năng của ET GeoWizards hiện có sẵn trong ba cách khác nhau:

  • Thông qua giao diện wizard thân thiện với người dùng
  • Thông qua các script được viết trong môi trường ArcGIS VBA hoặc bất kỳ các ngôn nhữ hộ trợ COM
  • Thông qua một tập hợp các công cụ cho ArcToolbox (ArcGIS 9.0 hoặc các phiên bản nâng cao) có thể được sử dụng trong Model Builder, tại Command Line hoặc trong Python.Java hoặc VB script

Với hơn 110 chức năng có sẵn trên giao diện, 100 công cụ xử lý không gian và hơn 100 chức năng sử dụng trong các ứng dụng COM, ET GeoWizards cung cấp cho người dùng ArcGIS rất nhiều tính năng phân tích và sửa đổi các dữ liệu không gian.

Phần mềm bao gồm nhiều chức năng miễn phí có thể được sử dụng (không có giới hạn số lượng đối tượng được xử lý) mà không cần đăng ký bản quyền.

Đối với những người dùng đăng ký thì sẽ không bị giới hạn trong việc chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng topology, tạo bề mặt và các chức năng phân tích khác.

Các tính năng của ET GeoWizards cho phép thao tác trên các tập dữ liệu lớn với tốc độ cao.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com