Settings trong ET GeoTools

Settings trong ET GeoTools

ET GeoTools là một tập hợp các công cụ cho ArcGIS nhằm tăng cường khả năng biên tập dữ liệu trong ArcMap, cung cấp cho người sử dụng ArcView các tính năng nâng cao và có khả năng tạo và duy trì tính đúng đắn về mặt hình học của dữ liệu. Các công cụ này được thiết kế chủ yếu cho người dùng có bản quyền ArcView, nhưng cũng có thể áp dụng cho người dùng ArcEditor & ArcInfo.

Những công cụ này được đặt trong 5 toolbar sau:

 • ET GeoTools
 • ET Attributes
 • ET COGO
 • ET Miscellaneous
 • ET Graphics

Các tính năng chính của ET GeoTools :

 • Tăng năng suất làm việc – thực hiện các công việc biên tập một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
 • Phát hiện các lỗi topology – chỉ ra các đỉnh, đường thẳng song trùng; sự chồng xếp và các khe hở giữa các đối tượng liền kề.
 • Sửa các lỗi topology – hỗ trợ dữ liệu shapefile và geodatabase
 • Cho phép tạo thêm các đối tượng hình học mới mà vẫn duy trì các mối quan hệ topology giữa các đối tượng với nhau
 • Cung cấp cho người dùng ArcView các công cụ biên tập tương đương với các công cụ cho người dùng ArcEditor & ArcInfo – tổng quát hóa, làm trơn đường, tạo các vùng từ các đường…
 • Đưa ra phương thức cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng bị chia tách (split) hoặc hợp nhất (merge); hỗ trợ dữ liệu shapefile và geodatabase.
 • Cho phép thu nhận dữ liệu không gian với sự tăng cường về khả năng thu nhận thông tin thuộc tính.
 • Tăng cường hiệu năng của việc sao chép, biên tập và dán dữ liệu thuộc tính.
 • Cho phép người dùng Arcview biên tập thông tin thuộc tính của các lớp dữ liệu SDE.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com