Hạm đội không quân Mỹ với khối vệ tinh (VT) IIR và IIR-M trong hệ thống định vị toàn cầu(GPS), được thiết kế và xây dựng bởi Lockheed Martin, đã có hơn 100 năm hoạt động tốt trên quỹ đạo.

Khối IIR gồm 12 VT và 7 VT IIR-M trên tổng số 30 vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu GPS đã cung cấp 99% tín hiệu GPS. GPS đã cung cấp các dịch vụ cần thiết bao gồm nhận biết và dẫn đường cho đạn đạo trong quân sự. GPS đồng thời là nguồn thông tin hỗ trợ cho các hoạt động dân sự, khoa học và thương mại, như điều hành không lưu với độ chính xác về mặt không gian và thời gian.

Lockheed Martin Space Systems, Newtown, Pa., là nhà thầu chính của chương trình GPS IIR. Công ty đã thiết kế và chế tạo 21 vệ tinh cho hệ thống GPS. Tám vệ tinh cuối cùng trong khối IIR-M, được hiện đại hóa để tăng cường khả năng định vị cho quân đội và người dùng dân sự trên toàn cầu. ITT, Clifton, N.J. cung cấp thiết bị định vị cho 21 vệ tinh trong khối IIR và IIR-M.

Tín hiệu của các vệ tinh GPS trong khối IIR đã giúp cải thiện khả năng định vị của quân đội Mỹ và người dùng dân sự kể từ khi VT đầu tiên được phóng lên quỹ đạo vào ngày 23/7/1997. VT thứ bảy trong khối IIR-M với thiết bị định vị thông minh và cung cấp tín hiệu dân sự L5, đã được phóng thành công vào ngày 24 tháng 3.

Trên cơ sở sai số định vị, độ chính xác của thiết bị GPS, thì các vệ tinh trong khối IIR và IIR-M cỏ thể xác định vị trí chính xác (tọa độ, độ cao) trong khoảng 1 mét.

Nguồn tham khảo  

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com