Bản đồ quản lý đất đai

Bản đồ quản lý đất đai

Sussex, Anh – Một nhà nghiên cứu ở Frederiction muốn sử dụng công nghệ lập bản đồ quản lý đất đai kỹ thuật số nhằm giúp cho người nông dân ở Sussex cũng như trên toàn thế giới.

“Mục đích là để giúp người nông dân quản lý đất đai của họ tốt hơn” You Jiao, nhà nghiên cứu đất đai của Ủy ban Nông nghiệp và nông sản Canada (Agriculture and Agri-Food Canada) nói. Jiao sử dụng các dữ liệu thu thập được nhờ vào công nghệ thông tin địa lý và viễn thám để lập ra bản đồ số của vùng New Brunswick. Bản đồ này sẽ giúp cho ta có thể xác định các loại đất khác nhau và các đặc điểm của hệ thống thoát nước.

Robert English, chủ tịch Liên minh nông nghiệp vùng New Brunswick (Agriculture Alliance of New Brunswick) nói, thông tin về đất canh tác và đất liền đã được thu thập thông qua bản đồ số có thể sẽ là một công cụ hữu dụng cho người nông dân.

“Nếu chúng tôi nhận được một chính sách nông nghiệp mà trong đó nông nghiệp có thể bắt đầu mang lại lợi nhuận, nơi mà người nông dân có thể bắt đầu có một nguồn thu nhập từ sự đầu tư, chúng tôi sẽ cần nhiều đất đai hay những người khác có thể tiếp nhận những mảnh đất khó canh tác và họ sẽ tính toán cây trồng cho từng mùa vụ khác nhau” ông English nói thêm.

Mặt thuận lợi khác chính là thông tin này có thể giúp người nông dân xác định rõ hơn về đất bạc màu và sử dụng phân bón ít hơn. Trong năm năm tới, Jiao hy vọng sẽ lập bản đồ số cho toàn vùng New Brunswick. Dự án bản đồ cho Sussex đã được lên kế hoạch để có thể tiến hành thực hiện vào mùa thu này.

Nguồn: tại đây 

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com