Bản đồ sạt lở đất lịch sử ở Oregon

Bản đồ sạt lở đất lịch sử ở Oregon

Cục Địa chất và Khoáng sản Công nghiệp thành phố Oregon (DOGAMI), Clackamas, Mỹ vừa phát hành hai bản đồ hiển thị các di tích lịch sử và bản đồ sạt lở đất lịch sử ở phía Tây khu vực núi Bull Washington và phần phía tây bắc của thành phố Oregon.

Với việc sử dụng công nghệ LiDAR, các nhà địa chất của DOGAMI đang tiến hành công việc với chính quyền địa phương tại Oregon nhằm tạo ra một thế hệ bản đồ sạt lở đất được chi tiết hóa, chính xác và toàn diện hơn bất cứ một phiên bản nào trong quá khứ. Ngoài ra, các giao thức lập bản đồ mới cũng sẽ được sử dụng và như vậy tất các các bản đồ lở đất trong tương lai tại Oregon sẽ được nhất quán và tiêu chuẩn hóa.

Một phần bản đồ lở đất của Oregon với các loại hình lở đất: sạt lở đất, sạt lở đá và những luồng mảnh vỡ…. Trên cơ sở thực tế hàng năm cho thấy thiệt hại từ các vụ lở đất là tốn kém nhất trong các mối hiểm họa tự nhiên tại Oregon, thậm chí một vài năm mức độ thiệt hại vượt trên cả 100 triệu đô. Năm 2005, DOGAMI đã bắt đầu thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về nguy cơ lở đất với Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) nhằm xác định một cách toàn diện và nắm bắt tốt hơn về các vụ lở đất tại Oregon. Phần mềm lập bản đồ mới này sử dụng dữ liệu LiDAR sẽ giúp xác định chính xác hơn 200 lần số lượng vụ lở đất ở những nơi mà trước đây đã sử dụng các phương pháp truyền thống để lập bản đồ.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn quan tâm, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi  qua email: info@vidagis.com