Ấn Độ vừa mới đưa toàn bộ các bản đồ thuỷ văn vào hệ thống các bản đồ điện tử hàng hải Electronic Navigation Chart (ENC). Với giá 17 USD một bản đồ sẽ cho phép đất nước này thu được một khoản tiền ngoại tệ rất lớn từ việc bán bản đồ. Thông tin này vừa được công bố tại một hội nghị về Thuỷ Văn tổ chức tại Goa, Ấn Độ.

Theo nguồn tin của hải quân Ấn Độ cho biết : “Tất cả 241 bản đồ thủy văn trong ENC đều được bảo mật do đó chúng không thể sao chép và được bán với giá 17 USD. Nhờ vậy hàng năm nó sẽ đem lại một khoản tiền lớn cho ngân quỹ của quốc gia. Hiệp hội bản đồ thuỷ văn quốc tế International Hydrography Organisation (IHO) đặt tại Monaco đã đưa ra điều khoản bắt buộc với tất cả các nước trên thế giới đến năm 2012 phải có hệ thống bản đồ hàng hải điện tử (ENC)”. Họ cũng cho biết hệ thống bản đồ này sẽ được cập nhật 15 ngày một lần bởi cơ quan hải quân và được bán bởi công ty Mumbai, C-Map India và UKHO (United Kingdom Hydrographic Office). Sẽ không có sai sót nào trong bản đồ do chúng được thành lập với sự quan tâm đặc biệt.

Chúng sẽ là những bản đồ tốt nhất thế giới vì mỗi một bản đồ sẽ được kiểm tra ít nhất năm lần trước khi phát hành. Tại hội nghị gồm có 30 nước tham gia, Ấn Độ đã được công nhận là một trong những nước đứng đầu thế giới về bản đồ, đặc biệt là bản đồ Thuỷ Văn. Họ cũng thông báo rằng Cơ quan Thuỷ Văn quốc gia (NHO) đã tiến hành khảo sát về thuỷ văn tại 180 cảng tư nhân và không cho bất kỳ cảng nào được phép hoạt động khi chưa có sự khảo sát của NHO. NHO cũng sẽ là cơ quan duy nhất được quyền thành lập loại bản đồ này.

Các khảo sát thuỷ văn cũng được Ấn Độ tiến hành tại Oman, chúng đã đem lại cho ngân sách nhà nước khoảng 180 triệu Crore (tiền Ấn Độ). Họ cũng cho biết : “Rất nhiều nước muốn Ấn Độ trợ giúp việc nghiên cứu thuỷ văn ở các vùng ven biển bởi vì chúng tôi thường huấn luyện những người dân địa phương và cho họ đi cùng để điều tra thực địa. Đây là việc mà không phải tất cả các nước áp dụng trong công việc khảo sát thuỷ văn”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com