Với khoảng 285.000 nhân viên kinh doanh tại hơn 220 quốc gia, Tập đoàn quốc tế DHL là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là công ty ứng dụng công nghệ GIS để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công nghệ GIS quản lý giao thông của DHL

Công nghệ GIS quản lý giao thông của DHL

“Công nghệ GIS được sử dụng tại DHL hàng ngày, và nó thực sự tạo ra một sự khác biệt trong việc kinh doanh của chúng tôi,” ông Dahlin nói. “Bằng cách sử dụng công nghệ này, mạng lưới giao thông vận tải của chúng tôi đã được tối ưu hóa và cũng nhờ đó mà chúng tôi đã cung cấp được lịch trình giao nhận hàng hóa khá chính xác cho khách hàng. Điều này đã giúp chúng tôi có thêm lợi nhuận và cho phép chúng tôi đáp ứng với những thay đổi trong thị trường giao nhận vận tải hàng hóa của chúng ta một cách nhanh chóng.

“Mỗi công ty có thể đạt được một lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng công nghệ GIS,” ông Simon Thompson, Giám đốc giải pháp trong ngành kinh doanh thương mại của ESRI nói. “Ông Dahlin và DHL minh họa rất cụ thể bằng cách nào mà các công ty có thể thu lợi nhuận từ việc sử dụng công nghệ GIS như là chiến lược kinh doanh trọng điểm cũng như việc đạt được lợi nhuận hàng ngày.

Henrik Dahlin, giám đốc kỹ thuật của DHL, từ tập đoàn DHL Express Châu Âu sẽ có bài nói chuyện chính về chủ đề trên trong Hội thảo “The ERSI Business GIS Summit” được tổ chức từ ngày 4-6 tháng năm, năm 2009, tại Trung tâm Westin Tabor ở Denver, Colorado. Dahlin sẽ thảo luận làm thế nào công nghệ GIS đã giúp các công ty quốc tế cải thiện kết quả hoạt động, tăng cường dịch vụ khách hàng, và giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com