Google đã cho ra mắt phiên bản Google Maps Thailand, đây là một nền tảng tìm kiếm mới cho phép người sử dụng Thái Lan tìm kiếm thông tin địa lý của địa phương như bản đồ trực tuyến, hình ảnh vệ tinh, chỉ dẫn đường, địa chỉ và danh sách các doanh nghiệp trên máy tính cá nhân hoặc trên điện thoại di động bằng tiếng Thái.

Phiên bản này sẽ cung cấp và mở ra cơ hội cho người sử dụng, các doanh nghiệp và các nhà phát triển bản địa được chia sẻ bản đồ cùng các kiến thức địa phương nhằm tạo ra một sự phản ánh sống động về đất nước Thái Lan từ cái nhìn và những trải nghiệm của chính bản thân họ. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được Google đưa ra phiên bản Google Maps bằng tiếng địa phương, với thông tin về các tuyến đường, địa chỉ và hàng trăm ngàn doanh nghiệp trên khắp đất nước nhằm cung cấp cho người dùng các nguồn thông tin về địa phương một cách toàn diện, nhanh chóng và dễ sử dụng. Google Maps còn hiển thị tên một địa danh bằng cả hai thứ tiếng: Tiếng Thái và Tiếng Anh.

Các tính năng quan trọng cho người sử dụng Thái Lan bao gồm:

  • Địa điểm tìm kiếm
  • Chỉ dẫn đường
  • Tìm kiếm doanh nghiệp địa phương
  • Bản đồ của tôi
  • Google Maps cho di động

Các nhà kinh doanh và các nhà phát triển có thể sử dụng các tính năng quan trọng cho:

  • Trung tâm kinh doanh của địa phương
  • Maps API
  • Mapplets

Nguồn: gisdevelopment 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com