Kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2006, theo Quyết định số 727 của Bộ Đào Tạo, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM được giao đào tạo ngành Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ở trình độ đại học.

Chương trình đào tạo này sẽ giúp các sinh viên có kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin địa lý, quản lý tài nguyên và môi trương, quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước; có khả năng xây dựng, quản lý, thực hiện các đề án về quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Cùng với việc trang bị đầy đủ cho cơ sở vật chất, Bộ môn được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hỗ trợ trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhằm triển khai dự án phục vụ cho việc đưa GIS vào các ngành trong Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Chương trình đào tạo của ngành Hệ thống thông tin địa lý mang tính liên ngành, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp rất đa dạng. Ngoài việc phục vụ tại các sở khoa học công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, chi cục kiểm lâm, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, . . . sinh viên còn có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Hàng năm, Bộ môn sẽ có 60 chỉ tiêu tuyển sinh trong khối A và D1.

Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Thông Tin Địa Lý Ứng Dụng
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-37242521 hoặc 0989617328
Fax: 08-38960713
Email: nguyenkimloi@hcmuaf.edu.vn

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com