Hiện nay, rất nhiều đơn vị quản lý và kinh doanh có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) của thủ đô Hà Nội, đây là một trong những cơ sở dữ liệu GIS được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý giao thông, quản lý bán hàng, sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ có thể đem lại lợi ích hữu hiệu nhất cho các đơn vị và doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu GIS Hà Nội

Cơ sở dữ liệu GIS Hà Nội

VidaGIS hiện tại đã có cơ sở dữ liệu GIS đường phố Hà Nội tỉ lệ 1/7.500 được thiết kế và lưu trữ ở nhiều định dạng phổ biến như shapefile, geodatabase. Ngoài ra CSDL còn được VidaGIS chuẩn hoá, kiểm tra hình học topology và cập nhật nhiều thuộc tính cần thiết, sử dụng hệ thống toạ độ VN 2000 cho CSDL, Ellipsoid WGS 84, phép chiếu UTM.

Thời gian cập nhật dữ liệu gần đây nhất vào năm 2006 và dựa trên phương pháp khảo sát và số hoá ảnh vệ tinh. CSDL đường phố Hà Nội bao gồm các lớp thông tin:

  • Ranh giới hành chính đến cấp xã, phường (Administrative)
  • Lớp giao thông, bao gồm các tuyến đường chính có thuộc tính, các tuyến đường giao thông đặc biệt (Transportation)
  • Các điểm dân cư đặc biệt như khách sạn, bệnh viện trường học, điểm đỗ giao thông, đại sứ quán… (PublicPlace)
  • Lớp sử dụng đất thể hiện thảm thực vật trên, cây xanh…địa bàn thành phố Hà Nội (LandUse)
  • Lớp địa chính thể hiện các khu dân cư, khu đất không có nhà dân (Cadastral)
  • Lớp thủy hệ, ao hồ, sông lớn trong thành phố (Hydrography)

Sau đây là bảng thông tin mô tả thêm về dữ liệu:

STT Lớp Số đối tượng Định dạng Kiểu hình học
Administrative
1 district 15 Shapefile Polygon
2 districtbounds 454 Shapefile Polyline
Cadastral
3 communebounds 3395 Shapefile Polyline
4 communename 124 Shapefile Point
5 importantbuilding 9439 Shapefile Polygon
Hydrography
6 riverlake 1316 Shapefile Polygon
LandUse
7 agriculture 404 Shapefile Polygon
8 buildingblock 1760 Shapefile Polygon
9 openspace 6265 Shapefile Polygon
10 tree 1750 Shapefile Polygon
PublicPlace
11 hotel_school_hospital 136 Shapefile Point
12 office 118 Shapefile Point
13 placename 753 Shapefile Point
14 station 48 Shapefile Point
Transportation
15 bridge 255 Shapefile Polyline
16 HN_Streets 6766 Shapefile Polyline
17 railway 101 Shapefile Polyline
18 road 79 Shapefile Polygon
19 roadname 452 Shapefile Point
20 roadoutline 4416 Shapefile Polyline

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem chi tiết tại đây  hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com