Mới đây, Sở Khoa học – Công nghệ TP.HCM đã công bố bản đồ nền kỹ thuật số TP.HCM (còn gọi là cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) nền TP.HCM). Bản đồ có tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 và mới được hoàn chỉnh. Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, sửa chữa và hoàn chỉnh bản đồ nói trên từ dữ liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao cho thành phố vào năm 2006 .Từ 2009 trở đi, Trung tâm GIS (thuộc Sở KH&CN TP.HCM) sẽ phổ biến những bộ dữ liệu này đến các cơ quan, sở ngành, quận huyện và cả những cá nhân có nhu cầu sử dụng, nhằm khai thác tối đa hiệu quả của GIS.

Theo các chuyên gia về GIS, việc ứng dụng GIS trong phát triển đô thị cũng đã được một số đô thị như TP.HCM, TP Nam Định, TP Cần Thơ đã cho thấy GIS mang lại nhiều lợi ích.

Bản đồ nền kỹ thuật số(GIS) có khả năng giải quyết các bài toán phức tạp trong công tác quản lý địa chính, đền bù, cây xanh, hạ tầng, chiếu sáng đô thị…

Trước TP.HCM, TP. Nam Định cũng đã áp dụng GIS trong xây dựng bản đồ đánh giá đất theo loại đường, bản đồ quản lý số nhà, sử dụng thông tin nhà đất để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, cung cấp thông tin nhà đất và quy hoạch, quản lý hồ sơ sử dụng đất… và có những lợi ích thực tiễn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com