Xuất bản đồ sang định dang PDF là cách đơn giản nhất để chia sẻ công việc GIS với mọi người. Người sử dụng có thể gửi bản đồ qua email hoặc đưa nó lên một trang web nào đó. Để xuất bản đồ sang định dạng PDF, người dùng truy cập vào File và thực hiện các thao tác xuất dữ liệu thông thường, đối với phiên bản ArcGIS 9.2, chức năng xuất bản đồ sang định dạng PDF đã tăng cường chức năng xuất lớp thông tin (layer), tuy nhiên chức năng này chưa được hoàn thiện mặc dù vẫn cho phép người dùng có thể bật tắt các lớp thông tin khi đọc bản đồ bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader.Trong phiên bản ArcGIS Desktop 9.3 chức năng này đã được nâng cấp, các lớp thông tin được xuất ra theo nhóm tương ứng với các Data Frame trong ArcMap. Khi mở bản đồ trong Adobe Acrobat Reader, người dùng có thể bật, tắt các nhóm layer hoặc bật, tắt từng layer riêng biệt.

ArcGIS Desktop 9.3 không chỉ cho phép xuất các lớp thông tin thông thường mà nó còn cho phép xuất thêm các thông tin thuộc tính của các lớp đó. Người dùng có thể truy cập vào các thông tin thuộc tính này thông qua công cụ “Object Data Tool” trong phần mềm Adobe Acrobat Reader. Để thực hiện chức năng này, người dùng ArcMap phải lựa chọn “Export PDF Layers and Feature Attributes” trong hộp thoại “Export Map”.

Hiện nay ESRI đã cung cấp bản Service Pack cho chức năng xuất PDF của ArcGIS 9.3, cho phép xuất thông tin tọa độ sang tệp PDF. Các bạn có thể tải bản Service Pack đó theo đường dẫn: http://downloads2.esri.com/support/downloads/other_/ArcGIS-93-PDF-Patch.zip . Chức năng hiển thị thông tin tọa độ của bản đồ xuất sang PDF chỉ được hỗ trợ từ bản Adobe Acrobat Reader 9.0 qua công cụ “Geospatial Location Tool”.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ qua email: info@vidagis.com