GIS Portal Toolkit của ESRI là một giải pháp có sự kết hợp giữa công nghệ và dịch vụ để thực hiện cổng điện tử SDI cho một khu vực, một địa phương, hay một quốc gia.GIS Portal Toolkit cung cấp một hệ thống làm việc cho người sử dụng các dữ liệu địa lý không gian tích hợp nhằm giúp cho họ thuận tiện trong việc tìm kiếm, chia sẻ và phân phát các thông tin và dịch vụ GIS trên mạng.GIS Portal Toolkit bao gồm 4 modul sau: Framework: trang chủ cho Modul về hệ thống làm việc là cổng đầu tiên cho việc sử dụng và xây dựng bộ công cụ. Nó đưa ra một cái nhìn rất tiện lợi và phù hợp đồng thời có thể truy nhập với nhiều chức năng khác nhau

 • Map viewer: cho phép người sử dụng cổng có thể đọc, tìm vị trí và hỏi đáp các dữ liệu bản đồ; đồng thời nó cũng cho phép mở và lưu trữ nhiều bản đồ cùng một lúc
 • Modul quản lý: cho phép quản lý, lựa chọn, phân cấp… dữ liệu
 • Modul xuất bản: cho phép các cơ quan hay cá nhân có quyền phát hành bản đồ tải lên server các file XML chứa siêu dữ liệu – metadata

GIS Portal Toolkit sẽ cung cấp tất cả những yếu tố cần thiết của một cổng điện tử GIS như:

 • Phát triển cổng điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả về mặt kinh tế
 • Tìm kiếm và quản lý dữ liệu địa lý, bản đồ nhanh hơn
 • Truy nhập trực tiếp và sử dụng các tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu địa lý không gian
 • Làm tăng chất lượng của số liệu bản đồ, GIS
 • Sử dụng các dữ liệu được cung cấp để tập hợp và xuất bản các dữ liệu mới
 • GIS Portal Toolkit của ESRI dựa trên ARCIMS và ARCSDE. ứng dụng của ArcGIS, ArcCatalog có thể được sử dụng cho việc tạo dữ liệu. Ngoài ra, cổng còn yêu cầu một web server và một CSDL quan hệ như SQL hay Oracle.

Các dịch vụ đi kèm của ESRI trong giải pháp này:

 • Tư vấn đào tạo xây dựng hệ thống GIS portal sử dụng công nghệ GIS portal ToolKit
 • Đào tạo phát triển hệ thống ArcIMS, ArcSDE
 • Giới thiệu một số template mẫu cho hệ thống

Các phần mềm cần thiết trong giải pháp:

 • Database có thể dùng Oracle9i, Oracle® 10g, SQL Server™ 2000, SQL Server 2005, DB2® 8.2
 • ArcSDE® 9.1 SP2 or 9.2 SP2
 • Web server IIS5, IIS6, and Apache 2.0.48
 • Java™ SDK J2SDK1.4.2_06 or J2SDK1.5.0_06
 • Tomcat ™ 5.0.28 or 5.5.17
 • ArcIMS® 9.1 SP2 or 9.2 SP2
 • ArcGIS 9.1 SP2 or 9.2 SP2
 • Việc tổ chức và xây dựng một GIS portallà một công việc phức tạp, bạn có thể liên lạc với công ty VidaGIS để có thêm tư vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com