ArcView® là phần mềm hệ thống thông tin địa lý với đầy đủ chức năng cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng và phân tích dữ liệu địa lý. Sử dụng ArcView, bạn có thể hiểu được bối cảnh địa lý của dữ liệu, cho phép thể hiện các mối quan hệ và nhận dạng các mô hình theo một cách mới. ArcView giúp cho hàng chục ngàn tổ chức ra những quyết định tốt hơn và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.Với ArcView, bạn có thể: Ra các quyết định chuẩn xác hơn dựa trên các dữ liệu địa lý, xem và phân tích các dữ liệu không gian bằng nhiều phương phápXây dựng đơn giản và dễ dàng các dữ liệu địa lý.

  • Tạo ra các bản đồ có chất lượng cao.
  • Quản lý tất cả các file, CSDL, và các nguồn dữ liệu từ Internet chỉ từ một ứng dụng.
  • Tùy biến giao diện người dùng theo yêu cầu.

ArcView là một phần mềm đuợc sử dụng phổ biến nhất trên thế giới bởi vì nó cung cấp cho nguời dùng một cách dễ dàng nhất để sử dụng thông tin địa lý. Với một thư viện khổng lồ về symbol, linestyle… bạn có thể dễ dàng tạo ra các bản đồ có chất luợng cao. ArcView biến công việc quản trị và cập nhật số liệu trở nên dễ dàng hơn. ArcView có thể sử dụng rất nhiều định dạng dữ liệu khác nhau thậm chí có thể lấy đuợc dữ liệu từ Internet.

Với công cụ mô hình hóa các thao tác xử lý dữ liệu, ArcView cho phép bạn quản lý và thay đổi dây chuyền xử lý dữ liệu một cách dễ dàng. ArcView có thể đuợc sử dụng bởi những nguời không chuyên về GIS hay về kỹ thuật. Và tất nhiên đối với những chuyên gia GIS thì ArcView là một công cụ thật sự mạng trong việc thành lập bản đồ chuyên nghiệp, tập hợp phân tích dữ liệu… Các nhà phát triển ứng dụng cũng có thể dùng ArcView như một môi truờng phát triển.

Công ty VidaGIS hiện đang cung cấp những khóa đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm này, xin xem thêm tại mục đào tạo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com