ArcSDE

ArcSDE

ArcSDE là một ứng dụng trên máy chủ, mà ứng dụng của nó là lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian raster, vector và số liệu khảo sát dựa trên những hệ quản trị CSDL thịnh hành hiện nay (IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, và Oracle), nhằm tăng khả năng khai thác dữ liệu từ các ứng dụng đơn lẻ.ArcSDE serves sử dụng cùng với các sản phẩm ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, và ArcInfo), hay các sản phẩm phát triển của ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Server, và ArcIMS với tính năng quản lý dữ liệu đa người dùng).ArcSDE là cổng nối giữa các ứng dụng GIS và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). ArcSDE cho phép nhiều người dùng từ các phần mềm GIS như ArcInfo, ArcEditor, ArcView, và ArcIMS, MapObject có thể lưu trữ, quản lý và truy cập trực tiếp tới dữ liệu không gian được lưu trong RDBMS. ArcSDE tương thích với nhiều RDBMS nổi tiếng như Oracle, Informix, IBM DB2, and Microsoft SQL Server.

ArcSDE là thành phần chính trong quản lý dữ liệu chia sẻ và đa người dùng. ArcSDE cho phép quản lý một geodatabase quy mô lớn, có khả năng hiển thị và cập nhật đồng thời bởi nhiều người, tốc độ truy cập và tìm kiếm cực cao, ArcSDE thực sự là thành phần cần thiết cho các hệ thống GIS tầm trung và lớn.

CHỨC NĂNG

  • Như một cổng giao tiếp để quản lý CSDL
  • Là một hệ quản trị CSDL mở
  • Là hệ thống quản lý đa người dùng
  • Thực hiện các chức năng của GIS trong CSDL lớn
  • Là mô hình thông tin địa lý phức tạp
  • Cấu hình một cách mềm dẻo

Hiện nay sản phẩm ArcSDE và ArcIMS đã được ngừng sản xuất, thay thế cho hai sản phẩm đó là sản phẩm tổng thể và toàn diện hơn: ArcGIS Server

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com