ArcIMS là giải pháp phân phối bản đồ động, dữ liệu và dịch vụ GIS thông qua Web. Đồng thời ArcIMS cung cấp môi trường làm việc mềm dẻo phù hợp với các khả năng truy cập khác nhau trên mạng Intranet hay mạng Internet. Các dịch vụ ArcIMS có thể được sử dụng rộng rãi trên máy trạm thông qua ứng dụng Web, ArcGIS desktop, máy di động và các thiết bị không dây. Các cấp hành chính, doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới có thể sử dụng ArcIMS để đưa thông tin, khám phá và chia sẻ thông tin không gian địa lý.ArcIMS được sử dụng như thế nào? Phân phối các ứng dụng rộng rãi : ArcIMS có thể sử dụng để phân phối các ứng dụng cho một lượng lớn người dùng trong và ngoài lĩnh vực liên quan đến GIS thông qua Internet. ArcIMS cho phép truy cập dữ liệu một cách nhanh đơn giản theo các ứng dụng tập trung thông qua trình duyệt Web.

Phân phối dữ liệu cho người dùng GIS chuyên nghiệp: Nhiều tổ chức hay công ty công bố các dữ liệu GIS không những trong mà cả ngoài ngành. Một trong những ứng dụng của ArcIMS là tập trung vào chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức GIS chuyên nghiệp.

Sử dụng công nghệ GIS mạng:  Dùng ArcIMS để công bố các trang web có ứng dụng công nghệ GIS là bước đầu để xây dựng một cơ sở dữ liệu mạng diện rộng. Thường thì các tổ chức GIS luôn có nhu cầu công bố dữ liệu và các dịch vụ GIS rộng rãi, ngoài phạm vi cơ quan hay tổ chức của mình nhằm quảng bá thanh danh cũng như thế mạnh của tổ chức và ArcIMS là công cụ quan trọng để xây dựng các thành phần của mạng lưới GIS trong quá trình thực hiện các cổng kết nối GIS.

Công ty VidaGIS hiện đang cung cấp những khóa đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm này, xin xem thêm tại mục đào tạo.

Hiện nay sản phẩm ArcSDE và ArcIMS đã được ngừng sản xuất, thay thế cho hai sản phẩm đó là sản phẩm tổng thể và toàn diện hơn: ArcGIS Server

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com