ArcEditor là phần mềm GIS chạy trên Desktop dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor là một phần mềm trong bộ những sản phẩm GIS, nó bao gồm các tinh năng của ArcView và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên tập.

ArcEditor hỗ trợ cho người biên tập cá nhân hoặc cho nhiều người cùng hợp tác biên tập. Bộ công cụ mở rộng của ArcEditor không những cho phép nhập hoặc xóa những dữ liệu đơn giản mà còn cả những thiết kế và phiên bản phức tạp.

Với ArcEditor bạn có thể:

  • Dùng các công cụ CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS
  • Tạo ra các CSDL địa lý thông minh
  • Mô hình hóa dòng chẩy công việc của nhóm và nhiều người biên tập
  • Xây dựng và giữ được tính toàn vẹn của không gian bao gồm các quan hệ hình học topo giữa các đặc tính địa lý và mở rộng mạng lưới hình học
  • Làm tăng năng suất biên tập
  • Quản lý môi trường thiết kế đa người dùng với versioning
  • Duy trì tính toàn vẹn giữa các lớp chủ đề và thúc đẩy tư duy logic của người dùng
  • Ngừng kết nối CSDL và công tác chỉnh sửa

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com