Giao diện phần mềm WESMapper

Giao diện phần mềm WESMapper

UNICEF và CERWASS cùng với các tổ chức có liên quan, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng Cục Thống kê, Bộ Y Tế, Ngân hàng Thế giới, DANIDA, AusAid, chính phủ Luxembourg và công ty phần mềm VIDAGIS, cùng hợp tác phát triển một hệ thống toàn diện về giám sát cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Hệ thống này nhằm giải quyết tất cả những vấn đề đang tồn tại chồng chéo và cho phép các nhà quản lý chính quyền ở mọi cấp có thể lập những kế hoạch trên cơ sở những dữ liệu chuẩn và được so sánh chính xác. Phần mềm có tên là WESMAPPER được công ty VIDAGIS phát triển dựa trên môi trường ArcGIS Engine 9.1, cơ sở dữ liệu sử dụng format personal geodatabase của ESRI. CSDL GIS của hệ thống bao gồm:CSDL hành chính toàn quốc chi tiết đến cấp xã của Việt namThông tin cấp nước, vệ sinh trường học, trạm y tếThông tin cấp nước tập trung, cấp nước nhỏ lẻ Các thông tin về nhân sựCSDL chỉ số quản lý

Cập nhật dữ liệu, báo cáo:

Nhờ có công nghệ GIS, WESMapper cung cấp cho người sử dụng giao diện nhập dữ liệu tiện lợi và dễ dùng. Các đối tượng trên bản đồ được hiển thị theo các định dạng riêng biệt. Các thông tin cần được cập nhật:

  • Thông tin cấp nước, vệ sinh trường học, trạm Y tế
  • Công trình cấp nước tập trung
  • Công trình cấp nước nhỏ lẻ
  • Thông tin về Chất lượng nước theo tiêu chuẩn đã ban hành của Bộ Y tế, vận hành hệ thống, bảo hành bảo trì.
  • Các báo cáo được tạo ra, và có thể quản lý theo từng cặp đơn vị hành chính.

Cập nhật chỉ số

WesMapper định nghĩa được chỉ số mới, bao gồm tên chỉ số, các định nghĩa, khái niệm liên quan đến chỉ số, đơn vị tính toán và cách tính giá trị cho chỉ số. Điều này đặc biệt có ích cho việc thiết lập một chỉ số mới dựa trên các thông tin đầu vào, và có lợi cho việc tạo các báo cáo thông kê đầu ra một cách tùy biến.

Các chỉ số được phân thành các nhóm chỉ số và việc cập nhật chỉ số là hết sức đơn giản.

Hệ thống cho phép in các báo cáo thống kê đầu ra theo chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang, với nội dung là các chỉ số đã được chọn, có thể kết xuất ra các mẫu Excel để tiện lợi cho việc chỉnh sửa sau này.

Khai báo các bộ mẫu thông tin nhập dữ liệu:

Đối với tập thông tin đầu vào của WESMapper là rất lớn và ở nhiều lĩnh vực khác nhau như vậy, thì việc tạo ra các mẫu thông tin để cập nhật và hiển thị là rất quan trọng đối với người sử dụng và cho từng địa phương. WESMapper cung cấp cho người dùng khả năng tự tạo ra các mẫu đó và lưu lại thành các tệp khác nhau để dùng lại nhiều lần.

Các Bản đồ, biểu đồ:

WESMapper có khả năng đưa ra các loại bản đồ khác nhau, dựa trên thông tin mà cơ sở dữ liệu nó đang có. Các thông tin hiển thị trên bản đồ có thể thay đổi tùy biến về mặt số lượng và cách hiển thị

Cơ chế bảo mật, an toàn:

Mỗi người sử dụng có một tên truy cập và mật khẩu khác nhau, được cấp các quyền sử dụng khác nhau, vì vậy chỉ có ai có quyền thì mới sử dụng được hệ thống này, điều này là cần thiết để tránh các sự truy cập trái phép. Ngoài ra, WESMapper còn cung cấp khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu, để tránh sảy ra mất mát hay hỏng hóc dữ liệu.

Giao diện đa ngữ  

WESMapper có giao diện hiển thị được trên rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Vì vậy nó có thể được áp dụng ở nhiều nơi, và nhiều nước trên thế giới.

WesMapper hiện đã và đang được sử dụng thử nghiệm ở Unicef Việt nam, Trung tâm nước sạch TW, và 15 tỉnh/thành trên cả nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com