Ở nước ta, thực tế cho thấy công việc quản lý các giấy tờ xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước phải qua nhiều công đoạn trên phạm vi rộng bao gồm toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước dẫn đến nhu cầu tin học hóa các thủ tục xin cấp phép là rất cần thiết, phải đáp ứng các quy trình quản lý giấy cấp phép. Vì vậy cần thiết phải có một hệ thống quản lý cấp giấy phép tập trung trên môi trường Internet để có thể liên kết giữa Bộ TNMT và các tỉnh thành liên quan. Phần mềm dự án thực thi tài nguyên nước (License) ra đời là kết quả của sự hợp tác giữa ban dự án Cục quản lý tài nguyên nước và Công ty liên doanh Việt nam–Đan Mạch VIDAGIS.License ứng dụng trên nền GIS với CSDL SQL Server, được phát triển trên môi trường ArcIMS của ESRI, phần mềm cung cấp các khả năng quản lý các loại văn bản cấp phép tài nguyên nước trên môi trường Internet, hỗ trợ truy cập và hiển thị bản đồ, đáp ứng nhu cầu tin học hóa các thủ tục xin cấp giấy phép giữa các tỉnh với Bộ Tài Nguyên – Môi Trường.

Thay vì phải làm những thủ tục hành chính rườm rà thì qua phần mềm License, người sử dụng thao tác dữ liệu trực tiếp trên quy trình bao gồm một loạt các biểu mẫu có sẵn theo quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, đồng thời có thể xuất dữ liệu trực tiếp thông qua máy in, tự động hóa quy trình cấp giấy phép, chức năng này giúp cho quá trình cấp phép tránh được những sai sót và tiết kiệm nhiều thời gian trong công việc.

Giấy phép được quản lý theo địa giới hành chính: Vùng, Tỉnh/thành phố, Quận/huyện. Tương ứng với mỗi giấy phép là thông tin của giấy phép trên bản đồ: Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tương ứng với một điểm trên bản đồ. Giấy phép thăm dò nước dưới đất, tương ứng với một vùng trên bản đồ, đó là vùng được phép thăm dò. Giấy phép khai thác nước dưới đất, tương ứng với một số điểm trên bản đồ là vị trí các giếng khai thác.

Việc quản lý một quy trình xin cấp giấy phép bao gồm:

 • Giấy phép.
 • Quyết định gia hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép.
 • Và các giấy tờ liên quan:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép
 • Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh nội dụng giấy phép.
 • Đề án.
 • Báo cáo.
 • Hướng dẫn lập báo cáo (trong trường hợp gia hạn và điểu chỉnh)

Giới thiệu chức năng chính của chương trình

 • Truy vấn thông tin trên bản đồ
 • Cho phép dùng các công cụ truy vấn trên bản đồ lựa chọn một hoặc một số đối tượng. Hệ thống hiện thông tin về các giấy phép tương ứng.
 • Cho phép lựa chọn các đối tượng đưa ra các báo cáo chi tiết và tổng quát về các loại giấy phép.
 • Hệ thống với chức năng tìm kiếm đa dạng của GIS như: tìm kiếm theo hình học, tìm kiếm theo thuộc tính không gian… hỗ trợ lựa chọn các điểm, các vùng đồng thời hiển thị dữ liệu nhanh chóng và chính xác.
 • Chức năng báo cáo của License hỗ trợ người dùng lập báo cáo cho từng loại giấy phép theo nhiều tiêu chí và theo khoảng thời gian tự chọn.
 • Chức năng bảo mật, phân quyền cho từng người sử dụng và được phân chia theo từng khu vực hành chính.

Chương trình quản lý cấp giấy phép hiện đã và đang được sử dụng tại Cục quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài Nguyên Môi Trường thành phố Hà Nội và 10 tỉnh/thành trên cả nước. Sau khi thu thập được dữ liệu đầy đủ của các tỉnh còn lại sẽ được triển khai giai đoạn tiếp theo:  là đưa phần mềm vào sử dụng trên cả nước. Đây là một hệ thống mở, cho phép nâng cấp, dễ dàng phù hợp với các dự án quản lý tài nguyên khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com