MARDMap

MARDMap

MARDMap là tên gọi của sản phẩm phần mềm “Quản lý tài nguyên nông nghiệp Việt Nam” do các chuyên gia GIS của công ty VIDAGIS thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ thuộc trung tâm Tin học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chức năng của chương trình là quản lý dữ liệu các nguồn tài nguyên nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, dân số phẩn bổ ở các vùng trong phạm vi cả nước trên nền bản đồ số của Việt Nam .Hiện nay việc quản lý số liệu về nông nghiệp nói chung rất phức tạp, số liệu qua từng năm sẽ bị chồng chéo lên nhau gây khó khăn cho người dùng. Thay vì phải quản lý số liệu ở những bộ phận riêng lẻ thì MardMap thống kê số liệu và được thể hiện trên bản đồ số trên môi trường ArcGIS 9.1, và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Personal GeoDatabase của ESRI, hệ thống này bao gồm:

  • Dữ liệu hành chính các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm các cấp tỉnh, huyện, xã.
  • Lớp thông tin về đường xá, sông ngòi.
  • Các dữ liệu thống kê về chăn nuôi, trồng trọt, dân số, lâm nghiệp, sử dụng đất, thông tin lượng mưa, thông tin nhiệt độ.

Giới thiệu chức năng chính:

  • MardMap hỗ các thao tác nhập liệu như:
  • Import các dữ liệu đã có sẵn trong định dạng file Excel và thông qua giao diện nhập liệu trực quan trong chương trình.
  • Chương trình cũng hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra Excel để phục vụ công tác quản lý bằng văn bản.
  • Hỗ trợ các chức năng truy cập và hiển thị bản đồ

MardMap cho phép người dùng nhập trực tiếp dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau, giao diện nhập liệu mang tính tương tác với bản đồ nền giúp cho dữ liệu được quản lý tập trung và được phân loại một cách rõ ràng.

Chức năng quản lý bản đồ MardMap: Dữ liệu thông tin và dữ liệu trên bản đồ bổ trợ cho nhau giúp cho mọi thao tác trong chương trình đồng nhất để cho một kết quả hiển thị trực quan trên bản đồ.

Bên cạnh đó, chức năng thiết lập bản đồ theo một giá trị được thiết lập tùy biến, mỗi vùng hiện lên một màu theo ý người dùng, và theo mục đích sử dụng.

Một chức năng không thể thiếu và đặc biệt quan trọng trong mỗi chương trình ứng dụng công nghệ GIS là lập báo cáo, đưa ra các biểu đồ và in bản đồ. Người dùng thể hiện được mục đích của việc quản lý dữ liệu, kết quả số liệu thay đổi của mỗi vùng qua từng năm thông qua màu sắc, thể hiện rõ ràng và chính xác trên bản đồ

Tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao

Cơ sở dữ liệu qua nhiều năm có kích thước rất lớn vì vậy chương trình cung cấp các chức năng nén cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa, dọn dẹp dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm mục đích đảm bảo tính an toàn dữ liệu và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

Hệ thống phân quyền sử dụng cho từng nhóm, từng người đến từng chức năng, từng tài khoản và màn hình ghi lại thông tin về các phiên làm việc của người dùng như thời gian đăng nhập cũng như thời gian thoát khỏi chương giúp cho khâu kiểm tra, kiểm soát các tiến trình thực hiện được dễ dàng.

Ngoài những chức năng nêu trên, MardMap được phát triển có tính mở, thuận tiện cho việc mở rộng những yêu cầu mới để phần mềm đáp ứng được tốt hơn yêu cầu  của người dùng. Hiện nay MardMap đang được triển khai tại Trung tâm Tin học, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và được đánh giá cao, đáp ứng được nhu cầu tin học hóa quản lý nhà nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com