ChemBase – Sản phẩm phần mềm dựa trên nền cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý cho lĩnh vực quản lý chất lượng nước ngầm. ChemBase là phần mềm dựa trên nền GIS của Công ty Watertech dùng để diễn giải mức độ nhiễm chất hóa học trong nước ngầm.Phần mềm ChemBase dễ dàng diễn giải mức độ nhiễm chất hóa học trong nước ngầm bằng các phân tích chất hóa học thông qua việc sử dụng các biểu đồ WaterWheel. Việc sử dụng các biểu đồ này nhằm đưa ra một cách tổng quát nhất khi tiến hành tìm kiếm nguồn nước ngầm chất lượng tốt cũng như thực hiện nghiên cứu vùng nước loãng và vùng nước bị nhiễm bẩn.Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của biểu đồ WaterWheel, các mối quan hệ giữa vùng nhiễm chất hóa học và địa chất, đất thủy văn và đất sử dụng trở nên rõ ràng hơn. Biểu đồ WaterWheel giúp khách hàng, những người có thẩm quyền hay các nhà chuyên môn có thể dễ dàng hiểu sâu hơn.

Các phân tích hóa học trong phòng thí nghiệm là việc đầu tiên phải làm khi áp dụng phần mềm quản lý nước ngầm ChemBase. Yêu cầu chủ yếu là thu thập mẫu nước ban đầu và phân tích các thông số điển hình. Thay vì phải thực hiện các bước phân tích trong bảng ghi, ChemBase có thể tính toán các thông số phức tạp cũng như các thông tin về số giếng, ngày lấy mẫu, độ cao của ống…. và hiển thị nó trên mẫu biểu đồ chất lượng nước WaterWheel.  Các biểu đồ với các thông số riêng lẻ theo chủ đề cũng có thể thực hiện được.

ChemBase là gì?

ChemBase là chương trình máy tính được viết trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic gồm các đối tượng từ các cơ sở dữ liệu trên thế giới và GIS.

Do đối tượng cơ sở dữ liệu dựa trên nền Microsoft Access, nên ChemBase dễ dàng cho phép thao tác hay truy vấn một cách nhanh chóng lượng dữ liệu phân tích lớn trước khi hiển thị các thông tin lên bản đồ. Trong sử dụng, những truy vấn chuẩn được xây dựng trực tiếp trên menu hiển thị của ChemBase. Nếu bạn quen với ngôn ngữ lập trình Access, ChemBase gần giống với cấu trúc Access thực hiện tất cả các dạng truy vấn.

Các đối tượng GIS của ChemBase được sử dụng trên MapInfo hoặc ArcView, cả 2 chương trình này đều có thể xử lý được nhiều loại bản đồ và tùy biến khác nhau…

WaterWheel là gì?

WaterWheel là một biểu tượng mới hiển thị trên bản đồ dữ liệu chất hóa học trong nước ngầm bằng cách phân tích mẫu nước ngầm. Mỗi biểu đồ WaterWheel đại diện cho một mẫu nước, mỗi Wheel gồm các dung lượng dữ liệu lớn, biểu đồ WaterWheel được nghiên cứu rất cẩn thận để nhận được toàn bộ các giá trị.

Biểu tượng WaterWheel gồm các dữ liệu cơ bản để tính toán các thông số và diễn giải các dữ liệu. Nói tóm lại, mỗi wheel sẽ bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để có thể diễn giải khu vực nước ngầm nhiễm chất hóa học.

Biểu tượng WaterWheel là biểu tượng duy nhất trong phần mềm ChemBase, không một biểu tượng nào có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan đối với việc diễn giải mức độ nhiễm chất hóa học trong nước ngầm giống như biểu tượng WaterWheel.

Một số chức năng chính:

 • Lấy dữ liệu từ máy chủ MSSQLServer, MS Access,Oraclce.. theo định dạng file dữ liệu mẫu của hệ thống.
 • Thêm mới cập nhật dữ liệu về giếng, ống, các mẫu nước
 • Hiển thị dữ liệu lên bản đồ theo từng vùng lựa chọn
 • Tự động dãn vị trí các mẫu theo vị trí các giếng (Auto-Position)
 • Phân chia địa tầng (AQuifer)
 • Xác định ngưỡng chuẩn cho các chất hóa học
 • Tính toán các giá trị tham số, hiển thị bằng hình bánh xe cho từng mẫu nuớc: (Water Sample Object)
 • Xem thông tin cua từng mẫu nước từ internet

Các biểu đồ đánh giá, phân tích

 • Histogram: tần suất xuất hiện của các chất
 • Scatter Plot: Biểu đồ phân bố thể hiện mối quan hệ giữa 2 chất hóa học trong một mẫu nước được phân tích
 • Time Series: Biểu đồ thể hiện sự biến đổi giá trị của một chất hóa học trong một hay nhiều giếng theo từng mốc thời gian.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ   qua email: info@vidagis.com