ADMsys là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu arsen do UNICEF Việt Nam phối hợp với công ty VIDAGIS thực hiện dựa trên công nghệ GIS của ESRI với tính năng đặc biệt mạnh trong việc quản trị, tích hợp dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu không gian), tổng hợp báo cáo, đồng thời xử lý, phân tích không gian dựa trên nền dữ liệu và thông tin địa lý. CSDL tích hợp CSDL tích hợp quản trị tích hợp dữ liệu GIS và dữ liệu thuộc tính arsen thông qua mối quan hệ không gian giữa chúng. Cụ thể là một nguồn nước với một loạt các giá trị chỉ tiêu phân tích chất lượng nước (dữ liệu thuộc tính) sẽ được liên kết với dữ liệu GIS, bản đồ thông qua thông qua tọa độ không gian của nguồn nước.

Chế độ bảo mật – phân quyền cập nhật dữ liệu cho người dùng

Như tất cả các hệ thống quản lý khác, ADMsys có cơ chế phân quyền chi tiết tới từng chức năng cho từng người dùng, vì vậy chỉ có những ai được cấp quyền cập nhật dữ liệu thì mới có thể vào để cập nhật dữ liệu.

Nguồn nước được quản lý theo địa giới hành chính: Vùng, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường. ADMsys với các chức năng tìm kiếm đa dạng của GIS như tìm kiếm không gian, tìm kiếm hình học, tìm kiếm theo thuộc tính… cho phép truy cập và hiển thị vị trí các nguồn nước một cách linh hoạt và trực quan, rất thuận tiện cho công tác quản lý. Quản lý trực quan dữ liệu về ô nhiễm arsen

Các số liệu có thể cập nhật và báo cáo từ cấp Xã lên cấp Huyện, từ cấp Huyện lên cấp Tỉnh… …

Lập các báo cáo và thống kê

ADMsys sẽ tự động đưa ra các báo cáo thống kê theo yêu cầu với các loại mẫu báo cáo khác nhau như Text hay biểu đồ.

Xây dựng bản đồ phân loại theo chỉ tiêu nồng độ Arsen

Các địa phương được phân loại theo mức độ ô nhiễm Arsen theo 5 cấp thống nhất trong cả nước tùy thuộc vào nồng độ arsen có trong nguồn nước của vùng đó:

  • Vùng không bị ô nhiễm
  • Vùng ô nhiễm nhẹ
  • Vùng ô nhiễm trung bình
  • Vùng ô nhiễm nặng
  • Vùng ô nhiễm rất nặng

ADMsys là một hệ thống mở, và được phát triển theo chuẩn quốc tế (ESRI), nên hoàn toàn có thể mở rộng, nâng cấp khi cần thiết, dễ dàng tương thích và tích hợp được với các hệ thống thông tin quản lý khác.Mỗi cấp độ tương ứng với mỗi vùng sẽ được thể hiện trên bản đồ bằng các màu sắc khác nhau.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com