BusIS 2.0

BusIS 2.0

Bus Information System 2.0 (BusIS 2.0) là một phần mềm dựa trên nền GIS (hệ thống thông tin địa lý) phục vụ riêng cho ngành quản lý giao thông công cộng xe buýt của thành phố Hà nội, phần mềm này sẽ giúp cho các nhà quản lý xe buýt và những khách hàng có thể xem trực quan được các tuyến, các điểm dừng xe buýt … và các thông tin thuộc tính của chúng dựa trên nền bản đồ kỹ thuật số.Ngoài ra phần mềm này còn hỗ trợ các công cụ giúp người sử dụng có thể tìm kiếm, tra cứu, xác định vùng phục vụ của các tuyến, các điểm dừng xe buýt mà họ quan tâm.Hệ thống phần mềm BusIS 2.0 được thành lập bởi Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, dự án Asia Trans và công ty VIDAGIS. Chương trình Asis Urbs là một chương trình được EC tài trợ trong sự cộng tác được phân cấp. Chương trình này nhằm nâng cao sự nhận thức lẫn nhau giữa Châu Á và Châu Âu bằng cách hỗ trợ các dự án phát triển đô thị, ví dụ như Asia Trans, đang được triển khai trong sự hợp tác giữa hai chính quyền địa phương của Châu Á và Châu Âu.

Khả năng chỉnh sửa và cập nhật thông tin là khả năng nổi bật của BusIS 2.0, BusIS 2.0 cung cấp các công cụ trợ giúp người sử dụng có thể cập nhật lại thông tin thuộc tính cho các điểm dừng hoặc các tuyến đã có, hoặc vẽ thêm và gán thông tin thuộc tính cho các tuyến, điểm dừng mới. Do vậy sẽ giúp cho công tác quản lý được linh động và hiệu quả hơn.

Dữ liệu sử dụng của BuIS 2.0

Dữ liệu của phần mềm BusIS 2.0 là bản đồ kỹ thuật số Hà Nội với tỷ lệ 1/10.000 bao gồm các lớp thông tin bản đồ sau :

 • Lớp bản đồ các đường phố Hà Nội (bao gồm các đường phố có có chiều rộng lớn hơn 5 mét trong khu vực nội thành, và các đường chính ở khu vực ngoại thành Hà Nội)
 • Tên của các đường phố trên
 • Bản đồ hệ thống đường đi của xe buýt
 • Bản đồ vị trí các điểm đỗ xe buýt
 • Bản đồ các sông, hồ chính của Hà nội
 • Bản đồ ranh giới hành chính và tên hành chính của cấp quận(huyện) và phường(xã)
 • Một số lớp dữ liệu bản đồ nền khác như : Các khối nhà, đường xe lửa, tên địa danh, thực vật…

Các chức năng chính của BusIS

 • Xem thông tin thuộc tính của các tuyến và điểm dừng xe buýt
 • Tìm kiếm các tuyến xe buýt, các điểm dừng
 • Tìm đường phố
 • Tạo bảng danh sách các điểm dừng xe buýt của một hay nhiều tuyến
 • Tạo bảng chứa thông tin khoảng cách giữa các điểm dừng
 • Xác định vùng phục vụ cho các tuyến và các điểm dừng xe buýt
 • Chỉnh sửa và cập nhật thông tin thuộc tính cho các điểm dừng hoặc các tuyến xe buýt
 • Thay đổi thuộc tính không gian của các đối tượng trên nền bản đồ
 • Mô phỏng sự chuyển động của các xe buýt

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com