Nước tự nhiên được coi là nguồn tài nguyên vô giá đối với con người. Với các quốc gia phát triển, tài nguyên nước đóng vai trò vô cùng quan trọng và được đặt lên hàng đầu trong việc khai thác, sử dụng và quản lý với quy mô lớn. Ngược lại, đối với những quốc gia chậm phát triển hoặc các nước đang phát triển, vai trò của nước vẫn chưa được nhận thức rõ ràng, song hành với điều đó là việc sử dụng lãng phí và ít có động thái để bảo tồn và sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản quý báu này. Do đó, một số dự án hợp tác quốc tế đã kết hợp với các quốc gia này để thực hiện và triển khai nhận thức về vai trò của nước, hỗ trợ khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước một cách hợp lý, bền vững và hiệu quả.

DANIDA đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiều dự án về̀ quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên một số tỉnh thành, trong đó có triển khai tiểu hợp phần của dự án được thực hiện tại Nghệ An – Tiểu hợp phần “Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả” được thực hiện trong 2 năm từ 2004 đến 2006. Dự án đã sử dụng dịch vụ tư vấn GIS trong và ngoài nước để hoàn thành khối lượng công việc liên quan đến GIS trong khuôn khổ của dự án. Công ty Liên doanh TNHH Việt nam – Đan mạch VIDAGIS cũng tham gia với vai trò tư vấn về lĩnh vực GIS cùng với các tư vấn nước ngoài đến từ Mỹ và Australia. Mục tiêu của dự án là triển khai thành lập một hội đồng lưu vực sông. Thiết lập hồ sơ lưu vực, bao gồm các báo cáo về khí tượng thủy văn, khí hậu, địa lý tự nhiên, xã hội….Xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước và đưa vào sử dụng đời sống dân sinh.

Hội thảo về hiện trạng và tương lai của dữ liệu GIS

Đối với lĩnh vực tư vấn GIS, giải pháp đưa ra là dựa trên công nghệ GIS để phân chia các lưu vực sông thành các tiểu lưu vực, phục vụ công tác quản lý nước tốt hơn, bổ sung tài liệu, báo cáo, các biểu đồ vào hồ sơ lưu vực. Thành lập mô hình DEM lưu vực sông dựa trên công nghệ của ESRI, tạo và in ấn các bản đồ phân chia tiểu lưu vực, các bản đồ chuyên đề như bản đồ khí tượng thủy văn, lượng mưa, số giờ nắng, mực nước hàng năm….

Ngoài ra, thực hiện công tác thu thập thông tin dữ liệu GIS từ các ban ngành phục vụ mục đích chia sẻ và quản lý dữ liệu tốt hơn. Đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý dữ liệu cho các cán bộ sở và ban ngành tham gia trong dự án. Sau đây là một số giới thiệu về dịch vụ tư vấn GIS cho dự án.

Lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về GIS

Thành phần trong giải pháp GIS cho dự án:

 • Hệ thống phần cứng, máy tính, máy in, máy GPS…
 • Phần mềm ArcGIS Desktop 9.1 bao gồm (ArcEditor, ArcView và các extensions như ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Maplex, ArcGIS Publisher, ArcHydro…)
 • Hệ thống bản đồ nền GIS
 • Hệ thống bản đồ chuyên đề khí tượng thủy văn
 • Hệ thống bản đồ số về thủy lợi
 • Mô hình DEM
 • Đào tạo GIS

DEM lưu vực sông Cả

Các công việc thực hiện trong dự án:

 • Tạo DEM dựa trên dữ liệu thu thập
 • Phân chia lưu vực dựa trên Công nghệ ArcGIS, sử dụng ArcHydro
 • Thành lập bản đồ chuyên đề phân chia tiểu lưu vực
 • Thành lập bản đồ nền
 • Thành lập bản đồ chuyên đề về khí tượng, thủy văn
 • Thành lập bản đồ chuyên đề thủy lợi, biểu đồ sử dụng tài nguyên nước cho từng lưu vực

Kết quả, số liệu thống kê kết quả:

 • Báo cáo tổng hợp
 • Bản đồ  phân chia 15  tiểu lưu vực
 • Bản đồ phân chia 7 và 4 tiểu lưu vực
 • Bản đồ chuyên đề về rừng, lượng mưa, tốc độ gió, giờ nắng, lưu lượng…
 • Biểu đồ sử dụng tài nguyên nước
 • Các cán bộ của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ các sở và ban ngành như Chi cục Thủy lợi, Chi cục Lâm nghiệp, kiểm lâm, sở thủy sản, sở tài nguyên và môi trường được đào tạo GIS và GPS

Bản đồ chuyên đề trong hồ sơ lưu vực

Một số kết quả khác:

 • Thành lập tổ chức lưu vực sông
 • Đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm cho 7 đơn vị tham gia trong khuôn khổ dự án, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
 • Nâng cao nhận thức về chia sẻ dữ liệu, quản lý thông tin dữ liệu cho các cán bộ hai tỉnh.

Các đơn vị phối hợp:

 • Chi cục Thủy lợi Nghệ An- sở NN và PTNT
 • Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh- sở NN và PTNT
 • Chi cục kiểm lâm Nghệ An
 • Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
 • Sở Thủy Sản Hà Tĩnh

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com