ArcGIS là một họ các sản phẩm phần mềm của ESRI bao gồm các gói sản phẩm độc lập đó là ArcView, ArcEditor và ArcInfo. Thông thường khi nhắc đến sản phẩm ArcGIS người dùng vẫn thường chưa phân biệt rõ được khái niệm về ArcGIS hay ArcView. Trên thực tế ArcGIS là một khái niệm chung, khi mua phần mềm và cài đặt người dùng phải xác định và lựa chọn một trong các gói sản phẩm như ArcView, ArcEditor hoặc ArcInfo và điều này sẽ tùy thuộc theo nhu cầu làm việc cũng như khả năng về tài chính của người dùng. Sản phẩm ArcView là sản phẩm có giá thành thấp nhất và cũng là sản phẩm cơ bản nhất với các tính năng đáp ứng việc tạo, quan sát, hiển thị và phân tích dữ liệu GIS hay việc tạo bản đồ, báo cáo. ArcView được sử dụng phổ biến và rộng rãi bởi vì nó cung cấp cho người sử dụng các công cụ làm việc với thông tin địa lý, đặc biệt là việc quản trị và cập nhật dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, phù hợp với nhu cầu đông đảo của người dùng.

ArcEditor và ArcInfo cũng tương tự như sản phẩm ArcView, tuy nhiên ở mỗi gói sản phẩm thì cấp độ cũng như các công cụ phân tích nâng cao sẽ được bổ sung và tăng dần theo các cấp độ từ ArcEditor cho đến ArcInfo. ArcInfo là sản phẩm được phát triển đầy đủ nhất với mọi tính năng mà ESRI cung cấp. Có thể hình dung rằng, với sản phẩm ArcEditor chúng ta có thể sử dụng tất cả các tính năng có trong ArcView, hoặc với ArcInfo ta có thể sử dụng các tính năng của ArcEditor, ArcView.Sản phẩm

ArcEditor sẽ được bổ sung thêm các công cụ nâng cao tập trung vào việc chỉnh sửa và biên tập dữ liệu địa lý. Ví dụ việc chỉnh sửa, chuẩn hóa các dữ liệu không gian cần có công cụ tạo Topology để đảm bảo các nguyên tắc hợp lý về mặt hình học thì chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta sử dụng sản phẩm từ phiên bản ArcEditor trở lên.

Ngoài ra khi chúng ta làm việc với các định dạng dữ liệu GIS khác nhau, việc chuyển đổi qua lại các định dạng dữ liệu cũng cần phải được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các công cụ, muốn xuất dữ liệu ở định dạng CAD từ các định dạng trong ArcGIS, người dùng cần phải có sản phẩm ArcInfo và chỉ có thể thực hiện ở gói sản phẩm này mà thôi. Chính vì vậy mà sản phẩm ArcInfo có giá thành cao nhất trong số những sản phẩm trên.

Trong những quy mô lớn hơn, đơn cử như việc quản lý dữ liệu có dung lượng lớn và cần có sự chia sẻ thông tin trong cùng một thời điểm, việc lưu trữ dữ liệu GIS trong Enterprise Geodatabase có thể cho phép nhiều người cùng biên tập và chỉnh sửa thông tin cùng lúc, để biên tập đồng thời trong Enterprise Geodatabase, người dùng phải sử dụng gói sản phẩm từ ArcEdior trở lên.

Khi cài đặt các gói sản phẩm ArcView, ArcEditor và ArcInfo, người sử dụng đều làm việc với ba ứng dụng động lập đó là ArcMap, ArcCatalog và ArcToolbox. Ba ứng dụng này luôn đi kèm với nhau khi chúng ta cài đặt bất cứ gói sản phẩm nào. Với ArcMap người dùng có thể hiển thị, truy vấn, phân tích, biên tập dữ liệu, tạo bản đồ và các báo cáo. Với ArcCatalog, ứng dụng này cho phép chúng ta có thể quản lý dữ liệu GIS như xóa, đổi tên, sao lưu và chuyển vị trí của dữ liệu. ArcToolbox là ứng dụng chuyên lưu trữ các công cụ phân tích trong ArcGIS, việc lưu trữ này giúp cho người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các công cụ phân tích một cách nhanh chóng, thao tác dựa trên các công cụ này cũng sẽ tiện lợi và chuyên biệt hơn.

Đối với mỗi một đơn vị, khi có nhu cầu mua sản phẩm ArcGIS người dùng phải xác định được nhu cầu sử dụng và khai thác công cụ phân tích của sản phẩm cũng như khả năng tài chính để có thể lựa chọn được gói sản phẩm hợp lý, vừa đáp ứng được nhu cầu công việc và chi tiêu ngân sách hợp lý cho chi phí phần mềm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com