GIS được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như giao thông vận tải, kinh doanh, viễn thông, giáo dục, quốc phòng, tài nguyên thiên nhiên… Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu GIS có thể làm được những gì cho các tổ chức Y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng. GIS sử dụng trên Desktop Phân tích sự bùng nổ của dịch bệnh và những thách thức xã hội, minh họa khoảng cách giữa vùng phục vụ và mức độ bao phủ của dịch vụ. Kiểm soát việc phân tích dữ liệu địa lý về nhân khẩu học, các tài liệu về sự chênh lệch sức khỏe và sự tham gia vào các dịch vụ. Quản lý hậu cần về phương diện địa lý các loại nguyên vật liệu dùng trong chăm sóc sức khỏe, các nhà cung cấp thiết bị, những người chăm sóc sức khỏe và tài sản. Gợi ý các tuyến đường tối ưu cho những người thực hiện dịch vụ y tế, cấp cứu, phương tiện vận tải và nhà cung cấp để đi đến hiện trường.

Internet GIS

 • Cho phép công chúng truy cập tới những thông tin y tế liên quan đến CSDL không gian.
 • Xuất bản thông tin dưới dạng bản đồ để có thể hình dung các thông tin không gian trong lĩnh vực y tế, tài nguyên và các hoạt động sinh hoạt của con người.
 • Cung cấp các dịch vụ tại địa phương giúp cho người tiêu dùng tìm kiếm các nguồn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng tại nơi mình sinh sống.
 • Kết nối các khai báo và báo động với những đơn vị nắm giữ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng.
 • Cảnh báo sớm tới cộng đồng về những đe dọa và những trường hợp khẩn cấp như sự phát sinh của bệnh cúm, sự bùng nổ của dịch bệnh hoặc nguy cơ xảy ra các hoạt động bạo lực bằng vũ khí sinh học.

Wireless GIS

 • Hỗ trợ việc phân phát thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng và gia đình.
 • Cung cấp thông tin, bản đồ số về cơ sở điều trị, thông tin KTXH, hành vi và môi trường sức khỏe cho những người có trách nhiệm phản ứng nhanh và người lãnh đạo cộng đồng.
 • Cung cấp những thông tin về vị trí chăm sóc sức khỏe gần nhất cho khách hàng đang có yêu cầu.

GIS Xã hội

 • Tích hợp hạ tầng cơ sở thông tin địa lý về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của địa phương, vùng và quốc gia.
 • Dữ liệu của dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được điều khiển truyền  qua việc sử dụng tin nhắn HL7.
 • Quản lý về mặt địa lý và địa phương phạm vi tác động và mức độ phổ biến của dịch bệnh, sức khỏe và các can thiệp của cộng đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com