Ngân hàng thế giới (WB) tại New York vừa xuất bản cuốn sách -The Atlas of Global Development: A Visual Guide to the World’s Greatest Challenges (Atlas về sự phát triển toàn cầu: Một hướng dẫn trực quan về những thay đổi lớn trên thế giới). Đồng thời với cuốn sách này, ngân hàng cũng triển khai giới thiệu một trang web Atlas trực tuyến nói về những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Cả hai thiết kế nhằm giúp người dùng có thể hình dung về tình hình dân số, điều này được thể hiện qua những thay đổi lớn nhất về sự phát triển trên thế giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng bấm vào đây hoặc liên hệ  qua email: info@vidagis.com